Mene sisältöön

 


Kaupunginhallituksen päätökset 10.9.2018 jotka tarkastettiin välittömästi

11.9.2018


Seuraavat päätökset tarkastettiin välittömästi kaupunginhallituksen kokouksessa 10.9.2018:

§ 177 Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittisen ohjelman 2018–2021 hyväksyminen
§ 178 Paraisten kaupungin lausunto Turun hallinto-oikeudelle, Houtskarin yleiskaava ja yleiskaavan muutos
§ 179 Paraisten kaupungin lausunto siirtymisestä kunnan järjestämään lietteiden kuljetukseen
§ 180 Päätös ehdotetun oikeuspaikkasopimuksen ja välimiehen valintaa koskevan ehdotuksen hylkäämisestä
§ 183 Lausuntopyyntö Kårkullan kuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosiksi 2019–2021
§ 199 Vanhustyön päällikön valinta


Parainen 14.8.2018
Kaupunginhallitus


Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun