Mene sisältöön

 


Kaupunginvaltuusto 19.6.2018

14.6.2018


Paraisten kaupunginvaltuusto kokoontuu Paraisten kaupungintalolla tiistaina 19. kesäkuuta 2018 klo 17:00.

Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Parainen 14.6.2018
Tarja Rinne
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun