Mene sisältöön

 


Hakemus maa-ainesten ottamisluvan jatkamiseksi, Läänin Kuljetus Oy

31.8.2018


KUULUTUS

Paraisten kaupungin ympäristölautakunta on 13.11.2013 §:ssä 320 myöntänyt Läänin Kuljetus Oy:lle luvan maa-ainesten ottamiseen 63 000 k-m3:n määrälle soraa ja hiekkaa viiden vuoden ajaksi Paraisilla Sydmon kylässä sijaitseville kiinteistöille Östergård RN:o 2:20 ja Sorala RN:o 6:0 maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaan. Läänin Kuljetus Oy on 27.8.2018 maa-aineslain (555/1981) 10 §:n 3 mom. mukaisesti hakenut luvan jatkamista kolmella vuodella.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 31.8. - 30.9.2018 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28. Hakemuksesta tehtävät mahdolliset muistutukset tai mielipiteet on laadittava kirjallisesti ja ne on osoitettava 30.9.2018 mennessä Paraisten kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle (osoite: Rantatie 28, 21600 Parainen; s-posti: rakennus-ymparistolautakunta@parainen.fi). Lisätietoja antavat ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh. 040 488 5970, tai ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927.

Parainen 31.8.2018

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun