Mene sisältöön

 


Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä, Nord Stream 2 AG

9.11.2018


PÄÄTÖKSEN JULKAISEMINEN

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä julkaistaan Paraisten kaupungin virallisella ilmoitustaululla vesilain 15 luvun 5 §:n 1 momentin mukaisesti.

Vaasan hallinto-oikeuden 7.11.2018 antama päätös nro 18/0269/2 vesitalousasiassa tehdyistä valituksista, jotka koskevat Etelä-Suomen aluehallintoviraston 12.4.2018 antamaa päätöstä nro 53/2018/2, Nord Stream 2 AG.

Asia                                    Valitus vesitalousasiassa

Muutoksenhakijat               1. ClientEarth Prawnicy dla Ziemi ja

                                                     2. Kari Silvennoinen

Päätös on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla www.parainen.fi ja Paraisten kaupungintalon neuvonnassa osoitteessa Rantatie 28, 21600 Parainen, sekä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa 9.11.–10.12.2018.

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Parainen 8. marraskuuta 2018

Kaupunginhallitus

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun