Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 11.12.2018

5.12.2018


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 11 december 2018 kl. 13:00.

Protokollet från fullmäktige med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt på stadens webbplats.

Pargas 5.12.2018
Tarja Rinne
stadsfullmäktiges ordförande

Skriv ut
Dela |
Upp