Mene sisältöön

 


Osallisille tiedoksi, ehdotus hulevesimaksun käyttöönotosta

27.7.2019


Ehdotus hulevesimaksun käyttöönotosta Paraisten kaupungin alueella on nähtävillä 29.7.–29.8.2019 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28, ja Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa.

Maankäyttö- ja rakennuslain hulevesimaksua koskevien yksityiskohtaisten perustelujen (HE 218/2013 vp) mukaan vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta hulevesitaksan hyväksymistä koskevan asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä: ”Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla.”

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunta voi periä julkisoikeudellista hulevesimaksua, jolla katetaan kunnan hulevesijärjestelmästä kunnalle aiheutuneet kustannukset (103 n §).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostolle ennen nähtävilläoloajan päättymistä 29.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen.

Hulevesimaksua koskeviin kysymyksiin vastaa projekti-insinööri Henrik Roms, puh. 040 488 6061 ja yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724.

Parainen 29.7.2019
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Sivun alkuun