Mene sisältöön

 


Osallisille tiedoksi, ehdotus hulevesijärjestelmän vaikutusalueista 

27.7.2019


Ehdotus hulevesijärjestelmän vaikutusalueista Paraisten kaupungin alueella on nähtävillä 29.7.–29.8.2019 Paraisten kaupungintalolla, Rantatie 28, sekä Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön aluekonttoreissa.

Alueilla, joiden hulevesien hallinnasta vastaa kunta, sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) mukaista lainsäädäntöä. Kyseisen lain 103 i §:n mukaan kunta vastaa hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueella. Kunta voi ottaa järjestettäväkseen hulevesien hallinnan muillakin alueilla.

Kiinteistön omistajan tai haltijan on johdettava kiinteistön hulevedet kunnan hulevesijärjestelmään, jos niitä ei voi imeyttää kiinteistöllä tai jos niitä ei johdeta vesihuoltolain 17 a §:ssä tarkoitettuun vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkostoon.

Ehdotus hulevesijärjestelmän vaikutusalueista asetetaan nähtäville maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n mukaisesti. Nähtävilläoloaikana kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus).

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ehdotuksesta on toimitettava kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaostolle ennen nähtävilläoloajan päättymistä 29.8.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen.

Vaikutusalueita koskeviin kysymyksiin vastaavat projekti-insinööri Henrik Roms, puh. 040 488 6061, ja yhdyskuntainsinööri Matias Jensén, puh. 044 358 5724.

Parainen 29.7.2019
Kaupunginhallituksen teknisten tukipalvelujen jaosto

Sivun alkuun