Mene sisältöön

 


Hyväksytty kaavamuutos

19.2.2019


Paraisten kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.2.2019 (§ 7) hyväksynyt asemakaavan muuttamisen urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle, kortteleille 68 ja 70 sekä osalle Verkanintien katualuetta Verkanin (121) kaupunginosassa Korppoossa ja asemakaavan laatimisen näiden länsipuolella olevalle pienelle viheralueelle.

Parainen 19.2.2019
Kaupunginhallitus

Sivun alkuun