Mene sisältöön


Kaupunginvaltuusto 12.2.2019

7.2.2019


Paraisten kaupunginvaltuusto kokoontuu Paraisten kaupungintalolla tiistaina 12. helmikuuta 2019 klo 17:00.

Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Parainen 8.2.2019
Tarja Rinne
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun