Mene sisältöön

 


Kaupunginvaltuusto 1.10.2019

26.9.2019


Paraisten kaupunginvaltuusto kokoontuu Paraisten kaupungintalolla tiistaina 1. lokakuuta 2019 klo 17:00.

Valtuuston pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.parainen.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä kaupungin verkkosivuilla.

Parainen 26.9.2019
Tarja Rinne
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Sivun alkuun