Till innehållet


Beslut från social- och hälsovårdsnämndens möte 7.3.2019 som justerats omedelbart

8.3.2019


Följande beslut justerades omedelbart på social- och hälsovårdsnämndens sammanträde 7.3.2019:

§ 19: Ändring av uppgiftsbeskrivning och -beteckning för munhygienist
§ 20: Bevilja öppenvårdstjänster för frontveteraner 2019
§ 21: Bevilja hemhjälpverksamhet för veteranänkor
§ 22: Verksamhetsbidrag 2019
§ 23: Ersättning för brådskande vård år 2019
§ 24: Godkänna prislista för hälsocentraltjänster år 2019


Pargas 8.3.2019
Stadsstyrelsen

Skriv ut
Dela |
Upp