Till innehållet

 


Beslut från social- och hälsovårdsnämndens möte 6.6.2019 som justerats omedelbart

10.6.2019


Följande beslut justerades omedelbart på social- och hälsovårdsnämndens sammanträde 6.6.2019:

Pargas 10.6.2019
Social- och hälsovårdsnämnden

Upp