Till innehållet

 


Delgivning av ansökan om planeringsbehovsbedömning samt bygglov

12.9.2019


Pargas stad har mottagit en ansökan om planeringsbehovsbedömning samt en bygglovsansökan för anläggandet av en ladugård för mjölkboskap på en outbruten del av fastigheten Mellangård 4:1, öster om Tallbrinksvägen i Simonby i Pargas. Handlingarna finns till påseende hos planläggningsenheten och byggnadstillsynen på stadshuset i Pargas. Eventuella skriftliga åsikter kan lämnas in till planläggningsenheten på Pargas stad, adr. Strandvägen 28, 21600 Pargas, senast 3.10.2019.

Pargas 12.9.2019

Miljöavdelningen, planläggningsenheten

Upp