Till innehållet

 


Meddelande om givande av beslut

25.9.2019Datum för givande av beslut: 26.9.2019

 

Bygg- och miljönämnden i Pargas stad har 18.9.2019 § 136 beslutat godkänna Kim Ekströms anmälan om grundandet av ett nytt djurstall med tillhörande gödsellager på ett outbrutet område på fastighet Mellangård 445-491-4-1 i Pargas Simonby.

 

Framläggande: Beslutet hålls framlagt under tiden 26.9 - 28.10.2019 i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, och på områdeskontoren i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö. Beslutet finns även tillgängligt på stadens hemsida www.pargas.fi > Föredragningslistor och protokoll > Bygg- och miljönämnden > 18.9.2019 protokoll.

 

Sökande av ändring: Besvären skall tillställas Vasa förvaltningsdomstol. Närmare anvisning om sökande av ändring finns i den till beslutet bifogade besvärsanvisningen. Besvärstiden utgår 28.10.2019.

 

Pargas 25.9.2019

 

Bygg- och miljönämnden

Upp