Till innehållet

 


Plan som vunnit laga kraft

7.8.2019


I och med att besvär inte anförts över Åbo förvaltningsdomstols beslut nr 19/0138/1 givet 27.5.2019 har Pargas stadsfullmäktiges beslut 22.5.2018 § 41 om att godkänna generalplanen och generalplaneändringen för Houtskär vunnit laga kraft. Planen träder i kraft 7.8.2019.

 

Pargas 7.8.2019

Stadsstyrelsen

Upp