Till innehållet

 


Stadsfullmäktige 1.10.2019

26.9.2019


Stadsfullmäktige i Pargas sammanträder i Pargas stadshus tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 17:00.

Protokollet från fullmäktige med besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt på stadens webbplats, www.pargas.fi, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt på stadens webbplats.

Pargas 26.9.2018
Tarja Rinne
stadsfullmäktiges ordförande

Upp