Mene sisältöön


Päivätoiminta palvelutaloissa

Palvelutalot ovat alueella asuvien eläkeläisten ja alueen ulkopuolelta tulevien eläkeläisten kohtauspaikka. Palvelutalot tarjoavat talon asukkaille ja kotonaan asuville vanhuksille mahdollisuuden lämpimän lounaan nauttimiseen; ruokasalit ovat avoinna kaikkina viikonpäivinä. Lisäksi palvelutaloissa järjestetään erilaista toimintaa ja neuvontaa sekä sosiaalista yhdessäoloa hyvinvointia edistävässä tarkoituksessa mm. jumpparyhmiä, ulkoilua, pelejä, tanssia ja luentoja.

Huomattava osa toiminnasta on eri yhdistysten, kuten SPR:n, Folkhälsanin, Marttojen, Paraisten invalidien ja seurakuntien yksin tai yhdessä kaupungin kanssa ylläpitämää toimintaa.Sivun alkuun