Till innehållet


Äldrerådet

Äldrerådet i Pargas är ett samarbetsorgan för pensionärsföreningar och intresseorganisationer för krigsveteraner och -invalider. Äldrerådet är ett remissorgan som bl.a. skall bevaka att för pensionärerna viktiga frågor beaktas i alla förekommande nämnder och förvaltningar.

Social- och hälsovårdsnämnden har fastställt äldrerådets sammansättning för åren 2013-2016.

Äldrerådet kan kontaktas i frågor som berör de äldre.

Upp