Mene sisältöön


Lastenneuvola

Lastenneuvonnan tavoitteena on turvata jokaisen lapsen paras mahdollinen terveys sekä tukea perhettä vanhemmuudessa, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun ja terveeseen kehitykseen.

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.

Lasten terveysneuvonnan määräaikaistarkastusohjelma
Lasten terveysneuvontaa tekevät terveydenhoitaja ja lääkäri yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Vastaanottokäyntien ja kotikäyntien määrät vaihtelevat lapsen ja perheen yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Laajat terveystarkastukset
Laajoissa terveystarkastuksissa huomioidaan koko perheen terveys ja hyvinvointi. Laajaan terveystarkastukseen sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä tarkastus. Lastenneuvolassa laajoja terveystarkastuksia on kolme ja ne ovat 4 kuukauden, 1½-vuotiaan ja 4-vuotiaan lapsen neuvolatarkastukset. Tarkastukseen kutsutaan mukaan molemmat vanhemmat.

Voimaperheet-wwwlogo.jpg

Paraisten lastenneuvoloissa toteutetaan Voimaperheet-toimintamallia.  Kaikkia vanhempia pyydetään täyttämään Voimaperheet-neuvolakysely lapsen 4-vuotistarkastuksen yhteydessä. Kysely postitetaan perheille kotiin lapsen syntymäpäivää edeltävän kuukauden kuluessa. Mikäli ette ole saanut lomaketta, saatte sen terveydenhoitajaltanne neuvolakäynnin aikana.

Kyselyn avulla pyritään tunnistamaan perheet, jotka hyötyvät internetin ja puhelimen kautta tuotetusta vanhempainohjausohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on lisätä vanhempien myönteisiä vanhemmuudentaitoja ja arjen hallintaa perhevalmentajan ohjauksessa. Ohjelma pyrkii tavoittamaan ne perheet, joissa lapsella on käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Vanhempainohjauksen toteuttaa Turun yliopiston Voimaperheet-työryhmä.

Lisätietoa:
www.utu.fi/voimaperheet
voimaperheet@utu.fi

Parainen
Perhetalo Ankkuri
Uurnalehdontie 4

Outi Ramstedt
puh. 040 488 5541
arkisin klo 8.30-9.30

Nina Asplund
puh. 040 488 5540
arkisin klo 8.30-9.30  

Hedda Mattsson
puh. 040 488 5505
arkisin klo 8.00-9.00

Sonja Strömborg (hoitovapaa)
sij. Sabina Sjödahl
puh. 040 488 5844
arkisin klo 8.00-9.00  

Nauvon terveysasema
Kellostapulikuja 2
Annika Alopaeus
puh. 0400 117 153
arkisin klo 11.30-12.00


Korppoon terveysasema
Mäntymäentie 4
Carita Lindbom-Johansson
puh. 040 488 5815
arkisin klo 12.30-13.00


Houtskarin terveysasema
Riggosintie 2 A
Carita Lindbom-Johansson
puh. 040 488 5815
arkisin klo 12.30-13.00

Iniön terveysasema
Iniövägen 590
Nina Grandell
puh. 0400 117 121
arkisin klo 9.00-10.00

Sivun alkuun