Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem eller i familjedaghem. Hemvårdsstöd betalas inte när barnet är i kommunal småbarnspedagogik.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

30.1.2019
ANSÖKAN OM DAGVÅRDSPLATS
Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens dagvårdsplatser och ansökan om intern förflyttning är 28.2.2019. Mera info här. Vänligen kontakta daghemsföreståndaren, familjedagvårdsledaren eller dagvårdens kanslist om du har frågor kring ansökan, se kontaktuppgifter.

Anmälan till förskola görs elektroniskt 11–17.2.2019 (v. 7) i webbtjänsten Wilma. Ett brev skickas per post vecka 5 till barn födda 2013. Brevet innehåller närmare anvisningar om anmälan i Wilma. På blanketten i Wilma finns info om kompletterande småbarnspedagogik.

Beslut om höstens dagvårdplatser skickas elektroniskt till vårdnadshavarna i maj. Du får ett meddelande till din e-post, varefter du kan läsa beslutet i webbportalen, du loggar in med dina bankkoder. Besluten kommer inte samtidigt till alla eftersom de skickas elektroniskt vartefter de görs.

NYTT INFÖR HÖSTEN 2019
Knattebo daghem kommer från hösten 2019 att ha en finsk och en svensk syskongrupp (ingen förskola).

I Kirjala daghem startar en tvåspråkig utegrupp för 4–5-åringar. Invid daghemmet finns en kåta som fungerar som gruppens baspunkt. Gruppens verksamhet hålls vid kåtan, i dess omedelbara närhet eller i närskogen. Verksamheten följer samma pedagogiska mål som övrig verksamhet. Vid behov kan gruppen använda inomhusutrymmen i daghemmet.

I Sagoängens daghem kommer det att ordnas svensk förskoleundervisning under verksamhetsåret 2019–2020.

I daghemmet Villa Kamomilla kommer det att ordnas förskoleundervisning på både finska och svenska för barn med behov av skiftomsorg.

Björkhagens daghem har även från hösten en finskspråkig uteförskolegrupp.
border.jpg

15.1.2019

Vårdtiderna kan nu också meddelas via mobiltelefonen (gå in som tidigare till webbportalen

Skriv ut
Dela |
Upp