Mene sisältöön


Päivähoitopaikan hakeminen

Hakuprosessi

ansokningsprocess2019fi.JPG

Päivähoitopaikkaa voi hakea ympärivuotisesti. Ennen uuden toimintavuoden alkua järjestetään lisäksi keskitetty haku, jossa hakuaika päättyy helmikuun lopussa.

Varhaiskasvatuksen alkaessa muuna ajankohtana kuin toimintavuoden alusta, hakemus on jätettävä viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon alkua. Jos hoitopaikan tarve on äkillinen huoltajan saatua työpaikan tai opiskelupaikan lyhyellä varoitusajalla, hakemus tulee jättää viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua. 

Päivähoitopaikkaa haetaan sähköisesti. Sähköinen päivähoitohakemus löytyy sivun oikeanpuoleisesta palkista. 

Huoltajalle lähetetään sijoituspäätös sähköisesti. Lähetystä varten tarvitaan huoltajan sähköpostiosoite ja lupa päätöksen sähköiseen välitykseen. Huoltaja saa tiedon sähköpostiinsa, jonka jäkeen päätös on luettavissa verkkoportaalissa, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla.

Mikäli et ole hakemuksessa hyväksynyt korkeinta maksua, tulee sinun toimittaa tuloselvityslomake aloituskuukauden loppuun mennessä, katso varhaiskasvatusmaksut.

Kotihoidon tukea ei makseta lapsesta, joka on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

Jos sinulla on kysyttävää tai mietit jotain asiaa päivähoitopaikkoihin liittyen, voit ottaa yhteyttä päiväkotiin tai perhepäivähoidon ohjaajiin. 

Jos lapsi tarvitsee vuorohoitoa tai yöhoitoa, hakemukseen on liitettävä työnantajan antama lausunto, koska vuoro- ja/tai yöhoitoa myönnetään vain lapsille, joiden molemmat vanhemmat ovat jatkuvassa vuorotyössä. Myös iltaisin suoritettava täysipäiväinen ammattiin tähtäävä opiskelu huomioidaan.

Päivähoitopaikan irtisanominen
Päivähoitopaikka tulee irtisanoa kirjallisesti kaksi viikkoa ennen hoidon päättymistä. Irtisanomislomake löytyy täältä.  Vaikutukset maksuihin näet kohdasta Päivähoitomaksut.

Yksityinen varhaiskasvatus
Yksityistä päivähoitoa voidaan järjestää monin eri tavoin.

Vanhempien järjestäessä varhaiskasvatuksen yksityisesti Kela voi maksaa yksityisen hoidon tukea sen jälkeen, kun kaupunki on hyväksynyt päivähoitopaikan ja tehnyt kirjallisen sopimuksen varhaiskasvatuksen tuottajan kanssa. Tämän lisäksi kaupungilta voi hakea kuntalisää.

Paraisten kaupunki maksaa lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää seuraavasti:

  • 260 €/kuukausi alle 3-vuotiaasta lapsesta
  • 180 €/kuukausi yli 3-vuotiaasta lapsesta
  • 300 €/kuukausi ilta- tai viikonloppuhoitoa tarvitsevasta lapsesta
  • Puolipäivähoidossa olevasta lapsesta maksetaan 50 % lisästä

Sekä yksityisen hoidon tuki että kuntalisä ovat veronalaista tuloa.

Perheellä on oikeus kotihoidon tukeen, jos perheen alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnallisessa päivähoidossa, vaan vanhempi tai muu henkilö hoitaa lasta kotona. Kotihoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja hoitolisästä, johon vaikuttavat perheen koko ja tulot.

Päivähoitopaikan tai -muodon vaihtaminen
Ota yhteyttä nykyisen päivähoitopaikan johtajaan tai perhepäivähoidon ohjaajaan.

Sivun alkuun