Till innehållet


Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö kommunområden

NAGU
Daghemmet Karusellen, Ytternäsvägen 2, 21660 Nagu,  tfn 040 488 5703
Antal platser: ca 47
Grupper: 3
Språk: svenska, finska
Förskola: svensk i Kyrkbackens skola , finsk i Simonkylän koulu (samt kompletterande småbarnspedagogik i skolorna)
Daghemmet är öppet måndag till fredag kl. 7.00–17.00, utgående från familjernas vårdbehov.
Daghemsföreståndare Heidi Lindqvist, tfn 040 488 5996

Karusellen.jpgKORPO
Korpo daghem, Korpovägen 142, 21710 Korpo
Daghemsföreståndare Tua-Stina Sundström, tfn 040 488 5733 
1-5-åringar och förskola

Korpo.jpg

Daghemmet är beläget i Skärgårdshavets skola i Korpo.  Under samma tak finns tillgång till bibliotek, gymnastiksal, undervisningskök, bildkonst, m.m. Strand och skog finns alldeles i närheten liksom sportplan och motionsbana.

HOUTSKÄR
Houtskärs daghem
Näsbyv 241, 21760 Houtskär, tfn 040 488 5720
Daghemsföreståndare Diana Mårtensson, tfn 040 488 5702
Ca 15 platser, 1-5-åringar och förskola

Houtskar2016.jpg

Houtskärs daghem är ett svenskspråkigt daghem med barn i åldern 0-6 år, förskola och eftisverksamhet. Daghemmet ligger naturskönt beläget, på en udde med vatten på båda sidorna.

INIÖ
Iniö daghem 
Degernäs 24, 23390 Iniö 
Platsansvarig Linda Lindberg, tfn 040 488 5715

iniodaghem11_18.jpg

Iniö daghem är en svensk enhet med barn i åldern 0-5 år, förskola och eftisverksamhet. Daghemmet är i samma hus som skolan och biblioteket, som vi samarbetar med.

Upp