Till innehållet


Ankarparken och Utö lekpark

Pargas stad har två lekparker med ledd verksamhet, Ankarparken i Pargas   och Utö lekpark. Lekparksverksamheten är i första hand riktad till familjer som inte har barn i kommunal dagvård. Man kan således utnyttja lekparksverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet.

Barn över två år kan delta i barnparken, som leds av dagvårdspersonalen mot en kostnad på 3 euro per gång, syskon 2 euro per gång. Om en vuxen stannar med barnet i parken är verksamheten gratis. 

När barnet börjar i barnparken bekantar hon/han sig först med verksamheten tillsammans med en förälder eller annan ansvarig vuxen. Bekantningstiden är individuell, från en dag till några dagar, beroende på när barnet känner sig tillräckligt tryggt att stanna ensam.

ANKARPARKEN

Ankarparken, som ligger i anslutning till Familjehuset Ankaret, har barnpark tisdag-torsdag kl. 9–12 och familjepark måndag och fredag kl. 9-12 (gratis)  under skolornas verksamhetsår. Familjer är dock välkomna alla dagar till parken. Verksamheten, som är anpassad både för familjer och barn som deltar i barnparken, ingår bl.a. lekar, sångstunder, evenemang med olika tema, men främst fri utelek tillsammans med andra barn i samma ålder.

Barn, som deltar i verksamheten utan förälder eller vuxen, skall anmälas. Anmälningsblanketter fås även från parken eller Ankarhuset.  Blanketten returneras till parkpersonalen.

För mera information kontakta Ankarparkens personal, tfn 044 259 1826.

Ankarparken041.jpg 

UTÖ LEKPARK

Utolekpark1.jpg

Lekparksverksamheten på Utö har startat hösten 2016.

Upp