Till innehållet


Pargas kommunområde

FAMILJEDAGVÅRD

Familjedagvård i vårdarens hem innebär att barnet erhåller dagvård hemma hos familjedagvårdaren. Utöver den egna verksamheten har familjedagvårdaren verksamhet tillsammans med andra familjedagvårdare och deras barngrupper. Barn i familjedagvård är i åldern 0-5 år.

I Pargas kommunområde finns både svensk– och finskspråkiga familjedagvårdare. Familjedagvården är vid behov öppen kl. 06.30 – 17.00.

Familjedagvård i familjedaghem innebär verksamhet i en hemlik vårdform. I familjedaghemmet tar personalen hand om helheten inom småbarnspedagogiken; verksamheten tillsammans med barnen, anskaffningen och tillredningen av maten samt städningen. En del av råvarorna till maten skaffas direkt från lokala producenter. Också sortering och kompostering av avfall är en naturlig del av familjedaghemmens vardag. Utepedagogik och tvåspråkig verksamhet är områden som familjedaghemmen satsar extra mycket på. Familjedaghemmet är en flexibel vårdform – vi kan förverkliga det mesta.

I Pargas kommunområde finns både svensk– och finskspråkiga familjedaghem, som är öppna måndag till fredag kl. 06.30 – 17.00, utgående från familjernas behov.

Familjedaghem
Svenskspråkiga:
Solgrand_var_2015.jpg

Solgränd, Solvind Skolmästargränd 1, 21600 Pargas
044 358 5834 Solgränd
044 358 5813 Solvind

12 platser


Junibacken.jpg

Junibacken, Tummelvägen 2 D, 21600 Pargas
044 358 5980

12 platser


nackrosen.jpg

Näckrosen, Tummelvägen 2 B, 21600 Pargas
044 358 5978

12 platser


Finskspråkiga:
Peukaloinen.jpg

Peukaloinen, Tummelvägen 2 A, 21600 Pargas
044 358 5983

12 platser


Vaahteramaki_vinter2015.jpg

Vaahteramäki, Tummelvägen 2 C, 21600 Pargas
044 358 5828

12 platser


Familjedagvårdsledarna är stationerade i familjehuset Ankaret på Urnlundvägen 4.

Ann-Christin Nordström, tel. 040 488 5840, ann-christin.nordstrom[at] pargas.fi

Annette Karlsson, tel. 050 533 3472, annette.karlsson [at] pargas.fi 

border.jpg

DAGHEM

Det finns såväl tvåspråkiga som enspråkiga daghem. I de tvåspråkiga daghemmen är barnen indelade i grupper enligt modersmål, men ges möjlighet till kontakt med den andra språkgruppen, s.k. språkdusch. Daghemmen är öppna måndag till fredag kl. 6.30 – 17.00, utgående från familjernas vårdbehov. 

Skiftomsorg erbjuds i Pargas kommunområde i daghemmet Villa Kamomilla. Skiftomsorg erbjuds enligt skiftesvårdsprinciperna som har fastställts av bildningsnämnden.

Daghem (fr. hösten 2019)

Kirjala daghem, Nederkirjalavägen 31, 21610 Kirjala,
Antal platser: ca 76
Antal grupper: 6
Ålder: 1-5-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: nej (i Kirjala skola svenskspråkig, i Nilsby skola finskspråkig)
Hösten 2019 startar en tvåspråkig utegrupp för 4-5 åringar.
Kirjala.jpg
Daghemsföreståndare Kerstin Lassinniemi, 044 358 5870

Björkhagens daghem, Björkhagsgatan 1, 21600 Pargas
Antal platser: ca 96
Antal grupper: 6
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: finskspråkig utegrupp

bjorkhagen.jpg
Daghemsföreståndare Ann-May Landor, 044 358 5826

Merituulen päiväkoti, Tennbyvägen 17, 21600 Pargas
Antal platser: ca 14
Antal grupper: 1
Ålder: 6-åringar
Språk: finska
Förskola: ja
Merituuli.jpg
Daghemsföreståndare Ann-May Landor, 044 358 5826

Folkhälsans dagh. Fyrklövern, Munkviksv. 31, 21600 Pargas
Antal platser: ca 63
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska
Förskola: ja
FYRKLV~1.JPG
Daghemsföreståndare Frida Salmelin, 044 788 6281

Folkhälsans daghem Bantis , Skräbbölev. 5, 21600 Pargas
Antal platser: ca 82
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska
Förskola: ja

Bantis.jpg
Daghemsföreståndare Mikaela Willstedt, 044 088 9573

Sagoängens daghem, Vapparvägen 11, 21600 Pargas
Antal platser: ca 62
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: svenskspråkig (under verks.året 2019-20)
Vi strävar till att utveckla metoder inom tvåspråkigheten.

Sagoängen.jpg
Daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, 044 358 5712

Daghemmet Villa Kamomilla, Rödjevägen 22, 21600 Pargas
Skiftesdaghem
Antal platser: ca 52
Antal grupper: 4
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: svensk- och finskspråkig
Daghemmet har vid behov öppet kl. 5.30-22 eller dygnet runt.
Vi samarbetar mycket över språkgränserna och under kvällar och veckoslut är grupperna helt tvåspråkiga.

Villa_Kamomilla.jpg 
Daghemsföreståndare Monika Karlsson, 050 533 3478
Dejour 040 488 5946

Knattebo daghem, Kommunalhemsv. 12b, 21600 Pargas, 
Antal platser: ca 30
Antal grupper: 2
Ålder: 1-5-åringar
Språk: svenska, finska
Förskola: nej
Utemiljön är en viktig del av verksamheten i Knattebos båda grupper.

knattebo.jpg
Daghemsföreståndare Anna-Kajsa Sjöman, 044 358 5712

Pjukala daghem, Pjukalavägen 134, 21600 Pargas, 040 488 5857
Antal platser: ca 35 + förskola
Antal grupper: 2
Ålder: 1-6-åringar
Språk: svenska
Förskola: ja
Förskolan är svensk men har en “finska-klubb”. Utemiljön är en viktig del av verksamheten.

Pjukala.jpg

Daghemsföreståndare Ann-Christin Nordström, 040 488 5840

Upp