Mene sisältöön


Tervetuloa varhaiskasvatuksen kotisivuille!

Paraisten kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja. Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat valita lapsensa hoidon seuraavista vaihtoehdoista:

  • Lasta hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, perhe voi hakea kotihoidon tukea. Kotona hoidettavat lapset ja heidän perheensä voivat käyttää avoimen päivähoidon varhaiskasvatuspalveluja menettämättä kotihoidon tukea.
  • Lapsi on joko kokoaika- tai osa-aikahoidossa kunnan järjestämässä hoitopaikassa. Päivähoitopaikka voi olla päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Perhepäivähoito järjestetään perhepäivähoitajan omassa kodissa tai perhepäiväkodissa. Kotihoidon tukea ei makseta lapsesta, joka on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
  • Lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkodissa yksityisen hoidon tuella.
  • Lapsen hoito järjestetään yksityisen hoidon tuella, jolloin lapsen hoitajana on kaupungin hyväksymä yksityinen perhepäivähoitaja tai perheen palkkaama hoitaja.

border.jpg

Ajankohtaista

8.4.2019

Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä on koulutuspäivä perjantaina 9.8, jolloin kaikki toimintapaikat ovat kiinni. Päivästä ei veloiteta maksua niiltä perheiltä, joiden lapset olisivat muutoin olleet tuona päivänä varhaiskasvatuksessa. Jotta koko henkilökunta voisi osallistua koulutuspäivään, toivomme, että saatte päivähoidon järjestettyä. Muussa tapauksessa ottakaa ystävällisesti yhteyttä päiväkodin johtajaan tai perhepäiväohjaajaan viimeistään 14.6.2019. Kiitos yhteistyöstänne!

4.4.2019

Varda – Varhaiskasvatuksen tietovaranto

Vardasta määrätään varhaiskasvatuslaissa. Varda kerää varhaiskasvatuksen tiedot valtakunnallisesti yhteen paikkaan. Opetushallitus vastaa Vardan ylläpidosta ja tietojen luovuttamisesta esimerkiksi viranomaisten käyttöön. Käyttöönotto tapahtuu vaiheittain, aloitus viimeistään 30.4.2019.

Varhaiskasvatuslaissa on määritelty Vardaan tallennettavat tiedot:
• varhaiskasvatustoimijoista ja toimipaikoista
• varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan
• varhaiskasvatuksen henkilöstöstä

Lisä-infoa löydät täältä

Sivun alkuun