Mene sisältöön


Varhaiserityiskasvatus

Lapsen tuen tarpeen havaitseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on hyvin tärkeää. Varhaiserityiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen myönteistä kehitystä vuoropuhelussa kodin ja varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa.

Lapsen kehitysmahdollisuuksien edistämiseksi varhaiskasvatusympäristö on sopeutettava lapsen tarpeiden mukaiseksi. Lapsen vahvuuksien tukeminen ja vahvistaminen avoimessa ja myönteisessä ympäristössä
kannustaa lasta voittamaan vaikeutensa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat

Paraisten kaupungilla on varhaiserityiskasvatuksen tiimi, johon tällä hetkellä kuuluu sekä kiertäviä, että varhaiskasvatuksen yksiköissä toimivia varhaiskasvatuksen erityisopettajia (VEO).

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja seuraa ja tarkkailee lapsen kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien ja henkilökunnan kanssa. Hän osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin.

Tarvittaessa varhaiskasvatusyksikön esimies/ henkilökunta/ vanhemmat ovat yhteydessä varhaiserityisopettajiin.

Lapselle tarjottavat tukipalvelut kuten esim. psykologipalvelut, terapia ja/ tai lääkinnällinen kuntoutus on yhdistettävä kokonaisuudeksi. Esiopetuksessa toteutetaan perusopetuslain mukaista kolmiportaista tukea.  On tärkeää, että lasta ympäröivä verkosto tekee yhteistyötä keskenään yhdessä lapsen vanhempien kanssa. VEO:t tekevät tiivistä yhteistyötä Paraisten kaupungin koulujen erityisiopettajien kanssa.

Yhteystiedot

YHTEYSTIEDOTetunimi.sukunimi[at]parainen.fi
Annika Ekblad 040 488 5972
Christel Holmström 040 488 5727
Jaana Tirkkonen 040 488 5736
Miia-Liisa Wikström
 050 596 2643


Blommorna.jpg

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun