Mene sisältöön


Pakolaistyö

Palvelut pakolaisille

Paraisten kaupungissa kiintiöpakolaisten ja paikkakunnalle asettuneiden myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttamisen parissa työskentelee kokopäivätoiminen pakolaisohjaaja ja puolipäivätoiminen sosiaalityöntekijä.

Heidän keskeisiä tehtäviään ovat uusien pakolaisten vastaanottamiseen liittyvät käytännön järjestelyt, eri tukimuotoja, kuten kotoutumistukea, koskeva palvelu ja neuvonta sekä ohjaus sosiaalipalveluihin liittyvissä asioissa. Pakolaisilla on oikeus saada kolmen ensimmäisen vuoden aikana kotoutumissuunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea yhteiskunnallisia valmiuksia ja kansalaisvalmiuksia, kehittää kielitaitoa ja vahvistaa edellytyksiä osallistua työelämään. Pakolaisia kannustetaan myös ylläpitämään omaa kieltään ja kulttuuriaan.

Pakolaisten palveluista vastaava henkilöstö tekee aktiivista yhteistyötä muiden kunnallisten toimijoiden sekä valtion eri viranomaisten, paikallisten yhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa.

Yhteystiedot:

Perhetalo Ankkuri:

Perhetalo Ankkurilla, jossa pakolaisohjaaja työskentelee, on keskeinen rooli pakolaisten parissa tehtävässä työssä. Perhetalo Ankkuriin sijoitettu moniammatillinen toiminta mahdollistaa oppilashuollon, lasten- ja äitiysneuvolan sekä perhetyön ja perheneuvolan välisen yhteistyön, minkä ansiosta oikeantyyppistä apua ja tukea voidaan tarjota jo varhaisessa vaiheessa.

Gudrun Degerth
Pakolaisohjaaja
sähköposti: etunimi.sukunimi@parainen.fi

Käyntiosoite: Uurnalehdontie 4, 21600 Parainen

Kaupungintalo:

Sosiaalityöntekijä työskentelee pääasiassa kaupungintalolla ja tekee läheistä yhteistyötä kaupungin muiden sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien kanssa.

Micaela Strömborg
Pakolais-/aikuissosiaalityöntekijä
sähköposti: etunimi.sukunimi@parainen.fi

Käyntiosoite: Vanha Bläsnäsintie 5, 21600 Parainen, ajanvarauksella sosiaalikeskuksen aukioloaikoina

Sivun alkuun