Till innehållet


Närståendevård

Stöd för närståendevård kan beviljas en anhörig eller annan person som står den vårdbehövande nära, då en person på grund av nedsatt funktionsförmåga p.g.a. ålder, sjukdom eller handikapp behöver vård eller annan omsorg. Stöd för närståendevård skall utgöra ett alternativ till anstaltsvården. Stödet består av en helhet som innehåller vårdarvode, avlösning och rekreations ledighet. Vårdarvodet är indelat i fyra olika kategorier och bestäms enligt vårdtyngd och bundenhet till vården. Arvodet är beskattningsbar inkomst.

Närståendevårdarna kan erbjudas avlösning i vården och skräddarsydda lösningar tillämpas enligt vårdbehövandes ålder, situation, funktionsförmåga samt vårdtyngd och bundenhet.

Olika former av avlösning:

  • Avlösare hem
    - stadens egna avlösare (timbaserat)
    - avlösarservice enligt uppdragsavtal då närståendevårdaren själv kan välja avlösaren (dygnavlösning)
  • Dagvård
  • Intervallvård
  • Korttidsvård
  • Familjevård

Dessutom ordnas samtalsgrupper, läger, föreläsningar, må bra-dagar och rekreation i samarbete med Röda Korset, Folkhälsan m.fl.

Närmare information ges av:

Närståendevårdens socialhandledare, kunder över 65 år
Strandberg Heidi
Pargas, Socialcentralen
tel. 044 358 5887
fax (02) 458 5816

Närståendevårdens socialhandledare, kunder under 65 år
Bergman Marie
Pargas, socialcentralen
tel. 040 488 6084Upp