Till innehållet


Ungdomsverkstaden Aktiva

aktiva logo.jpgAktiva
Starndvägen 32
21600 Pargas
www.aktiva.fi 
aktiva@pargas.fi


Aktiva är till för att vägleda dig som är ung att söka arbets- och studieplatser. För dig som är osäker på ditt yrkesval finns det möjlighet att pröva dig fram genom att praktisera på intressanta arbetsplatser. Genom den individuella handledning planerar du din framtid, till vilken hör yrke, arbete, studier och mycket annat. Som arbetslös arbetssökande kan du under praktiktiden ha möjlighet till ekonomiskt stöd. Du får också stöd och råd i ditt arbetssökande t.ex. hur skriva arbetsansökan och meritförteckning, hur går en arbetsintervju till, var finns det arbetsplatser.

Aktiva har en verksamhetspunkt för unga arbetssökanden i Pargas stad. Verkstaden kan erbjuda en praktikperiod för tio ungdomar i en gemytlig miljö. Vi erbjuder konkreta arbetsuppgifter och ger även möjligheten för kreativ verksamhet. Aktiva ger ramar för små och stora idéer. Vi vill även höra om dina idéer, tankar och kunskap så stöder vi dig på vägen!

Sitt inte ensam och fundera utan kom till Aktiva så funderar vi tillsammans. Verkställ dina planer! Du får också chansen att göra studiebesök och annat.

Verksamhetsledare och individuell handledare:

Jenni Lindroos 
tfn 050 596 2108
jenni.lindroos[at]pargas.fi

Uppsökande ungdomsarbete
Martina Högman
tfn 040 488 5657
martina.hogman[at]pargas.fi

Handledare Kreativa startverkstaden
Heini Brushane
tfn 040 488 5656
heini.brushane[at]pargas.fi

Handledare Kreativa startverkstaden
Viveka Lindqvist
tfn 044 358 5795
viveka.lindqvist[at]pargas.fi


Aktiva – är Pargas stads verksamhet för unga arbetssökanden i staden. Verksamheten får understöd från NTM-centralen och undervisnings- och kulturministeriet. Aktiva genomförs i samarbete med bl.a. Arbetskraftsbyrån.  

Upp