Till innehållet


Houtskärs fd hälsocentral till salu

Hälsogården6.jpg 

Pargas stad säljer fastigheten LÖVVIK 445-665-10-3 inklusive byggnader i Houtskär  Näsby, Näsbyvägen 281.
Fastigheten är 0,3939ha stor och säljs med tillhörande båtbrygga för 13st båtplatser, av vilka 5 platser är uthyrda .
Den 582m² stora huvudbyggnaden från 1950-talet med tillbyggnad från 1980-talet är belägen på Vittel udden
i Strandviken i Houtskär centrum, med så gott som all service på gångavstånd.

Fastigheten är i Houtskärs generalplan belägen på ett C-område för centrumfunktioner ( på området kan uppföras bostadshus med ekonomiebyggnader samt byggnader för service, förvaltning samt näringsverksamhet och andra centrumfunktioner ) med strandlinjen på område för båt-, gäst- och förbindelsehamn.

Generalplanen.jpg
 
Anbudsförfarande:
Försäljningen sker genom öppet anbudsförfarande.
Pargas stad behåller rätten att godkänna eller förkasta inlämnade anbud.

Anbuden riktas till Pargas stad, Miljöavdelningen / Lindgren, Strandvägen 28, 21600 PARGAS


Tilläggsuppgifter: Markanvändningsingenjör Peter Lindgren, tfn 050 566 2943

VIDEO

Visning enligt överenskommelse:
Peter Lindgren, tfn 050 566 2943 eller Petra Öhman tfn 040 488 6021


Förrättningskarta 445-665-10-3.jpg   bottenplan.jpg   Kortet.jpg

hälsogården.jpg     Capture.JPG     infart.jpg

Upp