Mene sisältöön


Asumistuet ja asuntolainat

Valtion avustukset ja lainat rakentamiseen ja korjaamiseen

ARA myöntää korkotukilainoja vuokra- ja asumisoikeustalojen hankintaan ja perusparannushankkeisiin omien ohjeidensa mukaisesti.

ARA on vuoden 2017 alusta vastannut korjausavustusten myöntämisestä, maksamisesta ja seurannasta. Kunnilla ei enää ole korjaus­avustuslain mukaan lakisääteisiä tehtäviä. Kunta antaa ARA:lle pyydettäessä lisätietoja sekä tekee ARA:n valtuuttamana valvontakäyntejä.

Asumistuki

Jotta pienituloisilla olisi mahdollisuus asua kohtuullisen hyvätasoisissa asunnoissa, he voivat hakea osaan asumismenoista valtion rahoittamaa asumistukea Kelasta.

Kela hoitaa seuraavia asumisen tukia:

  • yleinen asumistuki
  • eläkkeensaajien asumistuki
  • opintotuen asumislisä
  • sotilasavustuksen asumisavustus

Asuntolaina

Eduskunta päättää vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä valtion tukeman asuntolainoituksen määrästä ja painotuksista. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

ARA osoittaa näiden perusteiden mukaan lainavaltuudet ja määrärahat uustuotantoa, perusparannusta ja hankintaa varten.

Valtiontakaus yksityishenkilöille

Kuka tahansa, joka ostaa itselleen asunnon tai rakentaa omakotitalon, voi saada asuntolainalleen valtiontakauksen. Valtiontakaus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa lainansaajan omat vakuudet eivät yksin riitä asuntolainan vakuudeksi.Pankit myöntävät valtiontauksia asuntolainapäätöstensä yhteydessä. Valtiontakausta ei tarvitse erikseen hakea eikä sille ole tulo- tai varallisuusrajoja. Asiakkaan ilmoitus halustaan saada valtiontakaus asuntolainalleen riittää takauksen saamiseksi. Valtion asuntorahasto valvoo pankkien takaustoimintaa.

Lähde: Asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus Sivun alkuun