Mene sisältöön


Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vastata ja huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta ja jäteveden poisjohtamisesta ja käsittelystä sekä huleveden poisjohtamisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ovat: Paraisten toiminta-alue ja Nauvon toiminta-alue.

Vesihuoltolaitos toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön, 1352/2015, hyvälle talousvedelle asettamat vaatimukset ja suositukset täyttävää vettä. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi ympäristölupaehdot täyttäviin puhdistuslaitoksiin. Valvontaviranomaiset seuraavat ja tarkistavat veden laatua ja puhdistusprosessia jatkuvasti vesihuoltolaitoksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 26.11.2015

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun