Mene sisältöön


Vesihuoltolaitos

Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on vastata ja huolehtia vesihuoltolain mukaisesta vesihuollosta ja jäteveden poisjohtamisesta ja käsittelystä sekä huleveden poisjohtamisesta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueilla. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet ovat: Paraisten toiminta-alue ja Nauvon toiminta-alue.

Vesihuoltolaitos toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön, 1352/2015, hyvälle talousvedelle asettamat vaatimukset ja suositukset täyttävää vettä. Jätevedet johdetaan puhdistettavaksi ympäristölupaehdot täyttäviin puhdistuslaitoksiin. Valvontaviranomaiset seuraavat ja tarkistavat veden laatua ja puhdistusprosessia jatkuvasti vesihuoltolaitoksen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. 

Yhteystiedot:

Vesihuoltopäällikkö Marko Rusi  toimii työnjohtajana ja on vesihuoltolaitoksen yhteyshenkilö, puh 040 488 5919

Putkimestari Marco Lindberg  huolehtii johtoverkoston, uudisrakentamisen ja tonttiliittymien kunnossapidosta. Jos esim. vesimittarissa on vikaa, voit ottaa yhteyttä puh. 050-596 2629.     

Käyttöpäällikkö Mika Laaksonen  vastaa jätevedenpuhdistamojen hoidosta ja käytöstä, puh. 044-3585923.

Taloussihteeri Jatta Karlsson huolehtii laskutuksesta, puh. 040 488 5907.

Yhdyskuntainsinööri Matias Jensén  hoitaa liittymissopimusten laatimisen, puh. 044-3585724.

Suunnitteluavustaja Stefan Kraappa huolehtii johtokarttojen laatimisesta.

Päivystyspuhelin 040 569 2622 hoitaa Paraisten vesihuoltolaitoksen ja Paraisten Kaukolämpö Oy:n päivystyksen iltaisin ja viikonloppuisin. Verkosto- ja vesimittariasioissa ota yhteytttä Marco Lindbergiin, puh. 050-596 2629.


Sosiaali- ja terveysministeriön asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista, 26.11.2015

Talousvesitutkimus Paraisten vesilaitos 27.3.2017

Talousvesitutkimus Turun Seudun Vesi Oy

Talousvesitutkimus Paraisten vesilaitos 10.5.2016

Talousvesitutkimus Nauvon vesilaitos

Talousvesitutkimus Korppoon vesilaitos

Talousvesitutkimus Houtskarin vesilaitos


2016

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun