Mene sisältöön


AJANKOHTAISTA

rakentajat_uusi.jpg

Koulutuspäivä 7.11.2018

D1 ,  LVI-liitto SuLVI ry  Samuli Könkö

Koulutuksen sisältö

Kl / Klo : 8.00-12.00

 • Yleinen osio – uudet asetukset, hierarkia ja velvoittavuus (asetukset – oppaat), mistä kaikki löytyy, korjausrakentamisen rooli, mahdollisuudet.
 • Vesi- ja viemärilaitteistot – uusi asetus ja opas.  
 • Missä on D1:nen, onko sille enää mitään käyttöä. 

( koulutus pidetään suomeksi  )

Kl 12.00 - 13.00 Lunch på egen bekostnad/ Omakustanteinen lounas

Lupapiste

 Paula Vahtola, Lupapiste.fi

Kl 13.00 – 16.00

Koulutuksen sisältö 

 • Rekisteröityminen
 • Omat tiedot
 • Työjono
 • Hakemus ja neuvontapyyntö
 • Kartan toiminnot
 • Hakemuksen tiedot
 • Osapuolet
 • Suunnitelmat ja liitteet
 • Hakemuksen jättäminen
 • Lausunnot ja naapurien kuulemiset
 • Työnjohtaja-asiat
 • Muutoksenhaku
 • Lupapisteen palvelu ammattilaishakijoille: Yritystili

Koulutuksen hinta on 40€ /henk. Sis. Kahvit

Paikka: Paraisten kaupungintalo/Valtuustosali 3 krs.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 2.11: rakennusvalvonta@parainen.fi

               __________________________________________

Kesätiedote

Rakennusvalvonta on toiminnassa koko kesän. Katselmukset on hyvä varata hyvissä ajoin, niihin voi olla hiukan tavallista pidempi jonotusaika. Lupapäätöksiin voi myös tulla hiukan pidempi käsittelyaika. Tarkastushenkilökunta ei ole toimistolla koko aikaa, joten tapaamisiin on syytä varata aika. Ajan voi varata nettiajanvarausohjelman kautta, asiakaspalvelusta 040 488 6080, sähköpostilla .

Lupiin vaadittavia karttapaketteja ei tehdä 9-20.7 välisenä aikana, joten ne on hyvä tilata hyvissä ajoin. Muutoin karttapaketin tilausaika on keskimäärin kaksi viikkoa.

Arkistohakuja ei kesäisin yleensä ehditä tekemään, joten niihinkin on hyvä varata riittävästi aikaa ennakkoon. Arkistohaun keskimääräinen tilausaika on 2-6 viikkoa riippuen laajuudesta.

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on 4-6 viikkoa ja toimenpidelupien 3-5 viikkoa

Aurinkoista kesää toivottaa!

Rakennusvalvonnan henkilökunta

               _______________________________

Infotilaisuus 25.5.2018

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta infotilaisuuteen.
Tilaisuuden materiaalit :

Yt,Rakennusvalvonta


Infotilaisuus ammattilaisille sekä rakentamisesta kiinnostuneille!

Tervetuloa ajankohtaiseen infotilaisuuteen koskien uusia, vuoden 2018 alusta rakentamismääräyskokoelmaan voimaan tulleita asetuksia.

Infotilaisuus pidetään kaupungintalolla valtuustosalissa, Rantatie 28, Parainen, perjantaina 25.5. klo 9–12.

Tarkempi ohjelma:


 • Ympäristöosasto, uusi organisaatio – Carl-Sture Österman ympäristöpäällikkö

 • Rakennusvalvontaviranomainen- Sanna Simonen, johtava rakennustarkastaja

 • Esteettömyys, uuden määräykset, Mikaela Hampf, tarkastusinsinööri

 • Kosteus rakentamisessa – Kenneth Koskinen, rakennustarkastaja

 • Kosteuskoordinaattori, Måns Henriksson, kuntotutkija

 • Savupiiput ja uuden palomääräykset, Markus Östman, tarkastusinsinööri

 • Rakennusten käyttöturvallisuus, kaiteet ja portaat, uudet määräykset, Tom Wallden, tarkastusinsinööri

 • CE-merkintä ja tuotehyväksyntä, Joakim Nyström, rakennustarkastaja

 • Korjausrakentaminen, luvitus, suunnittelijoiden pätevyydet  ja prosessi, Sanna Simonen johtava rakennustarkastaja

       ______________________________________________

Rakennusvalvonnan asiakaspalvelu uudistuu vuodenvaihteessa, 1.1.2018

Rakennusvalvonta parantaa toimintaansa ja kehittää asiakaspalveluaan ottamalla vuoden vaihteessa käyttöön

uuden asiakaspalvelunumeron 040 488 6080.

Uudesta asiakaspalvelunumerosta saat palvelua arkisin klo 9-15 välisenä aikana (perjantaina klo 14 saakka).

Asiakaspalvelusta voit varata ajan katselmuksiin, tilata arkistohaut ja tarvittavat hakemuslomakkeet sekä saat yleistä neuvoa rakennusvalvontaan liittyvistä asioista. Jo jätettyjen lupahakemusten käsittelytilanteen voit myös kysyä asiakaspalvelusta. Tarpeen mukaan sinut ohjataan ottamaan yhteyttä luvan valmistelijaan ja voit jättää asiakaspalvelun kautta myös soittopyynnön tarkastajille.

Rakennustarkastajien ja tarkastusinsinöörien puhelinajat poistetaan käytöstä. Tarkastajat ovat puhelimessa parhaiten tavoitettavissa aamuisin, mutta kiireellisessä asiassa kannattaa soittaa asiakaspalvelunumeroon.

Kotisivuilla on edelleen mahdollista varata sekä puhelinaika (jolloin sinulle soitetaan valitsemanasi ajankohtana) että tapaamisaika toimistolle.

Uusi vuosi 2018 ja uudet toimintatavat rakennusvalvonnassa

Rakennusvalvonta alkaa varautumaan sähköiseen tulevaisuuteen vuoden vaihteen jälkeen. Vuoden vaihteen jälkeen vireille laitettuun lupahakemukseen liittyvät pääpiirustukset sekä erityissuunnitelmat on toimitettava paperisina sekä sähköisesti riippumatta luvan hakemistavasta. Sähköisesti toimitettavat dokumentit toimitetaan osoitteeseen suunnitelmat.rakennusvalvonta@parainen.fi ja niissä on oltava mukana aina kiinteistötunnus ja lupanumero sekä lyhyt kuvaus toimenpiteestä, mikäli hanketta ei ole laitettu vireille sähköisessä luvanhakemisjärjestelmässä.

Paperinen hakemus
Paperiset pääpiirustukset toimitetaan kahtena sarjana luvan hakemisen yhteydessä suunnittelijan allekirjoittamina. Samalla toimitetaan sähköinen pääpiirustussarja lukusuuntaan käännettynä, allekirjoitettuna ja pdf/A-muodossa. Sähköiset pääpiirustukset on lähetettävä viimeistään julkipanopäivänä. Pääsuunnittelija vastaa siitä, että paperiset ja sähköiset suunnitelmat ovat samat.

Mikäli piirustuksia ei ole toimitettu sähköisesti, suunnitelmat skannataan rakennushankkeeseen ryhtyvän kustannuksella.

Skannauspalvelussa olleiden pääpiirustusten ja erityissuunnitelmien laskutus tapahtuu viiveellä. Laskutus lähetetään aina suoritetusta skannauserästä, jolloin laskuja voi saapua useampia johtuen siitä, että pääpiirustukset, IV-suunnitelmat, KVV-suunnitelmat ja rakennesuunnitelmat on skannattu eri erissä.

Sähköinen hakemus
Rakennuslupaa voi hakea paperisena tai sähköisesti Lupapiste-järjestelmän kautta. Suunnittelija toimittaa sähköisen hakemuksen piirustukset pdf/A-muodossa. Vastaavat paperiset piirustukset toimitetaan rakennusvalvontaan lupavalmistelijan ilmoitettua, että näin voi tehdä. Suunnittelija vastaa allekirjoituksellaan suunnitelmien vastaavuudesta.

Puunkaadot ja purkamisluvat ja -ilmoitukset
Puunkaadoista ja purkamisluvista ja -ilmoituksista ei tarvitse toimittaa sähköisiä suunnitelmia.

Rakennusluvan voimassa olon jatkaminen
Skannatut pääpiirustukset toimitetaan samalla tavalla kuin uudishankkeen kohdallakin.

Rakennustyön aikainen muutos
Pääpiirustuksia toimitetaan rakennusvalvontaan paperisena kaksi sarjaa ja myös sähköisenä vastaavalla tavalla kuin uudishankkeen kohdallakin.

_____________________________________

2017

Ympäristöosastolla avoimet ovet Paraisilla ja Korppoossa 30.11.2017

Rakennusvalvonta-, kaavoitus-, ympäristönsuojelu- ja mittausyksikkö järjestävät avoimet ovet Paraisten kaupungintalon ala-aulassa (Rantatie 28) ja Saaristokonttorissa Korppoossa (Kauppamiehentie 1)

torstaina 30.11. klo 14–17.

Voit muun muassa
• tutustua tonttitarjontaamme
• varata ajan kiinteistöllesi katselmusta varten
• tarkistaa kiinteistösi rekisterin nykytilanteen

Lisäksi esittelemme sähköistä palveluamme, neuvomme jätevesiasioissa ja kerromme vireillä olevista kaavahankkeista ja kiinteistön lohkomisesta. Saatavilla on myös lomakkeita ja ohjeita rakentamista varten.

Voit tulla tutustumaan myös muuten vain ympäristöosastomme henkilökuntaan ja nauttimaan glögistä ja piparkakuista!

                       ________________________

_____________________________________________

Koulutus-/infotilaisuus 23.5. klo 14–18

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta infotilaisuuteen.
Tilaisuuden materiaalit saa sähköisessä muodossa - ota s-postilla yhteyttä rakennusvalvontaan.

Yt,Rakennusvalvonta

_________________________________

Suomen rakentamismääräyskokoelma uudistuu vuoden 2017
aikana kokonaisuudessaan. Jo voimassa olevat uudet määräykset löydät alla olevan linkin takaa ympäristöministeriön sivuilta.

Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma


Kokoelman rakenne tulee muuttumaan aikaisemmista kirjaimilla nimetyistä määräyksistä eri osioiden alle. Esimerkiksi Suunnittelu ja valvonta ‑kohta korvaa aikaisemmat A1- ja A2-määräykset.

Terveisin
Rakennusvalvonta

______________________

Infotilaisuus 26.1.2017

Kiitos aktiivisesta osallistumisesta infotilaisuuteen.
Tilaisuuden materiaalit saa sähköisessä muodossa - ota s-postilla yhteyttä rakennusvalvontaan.
Seuraava infotilaisuutta suunnitellaan jo loppukeväälle.

Yt,Rakennusvalvonta

Tässä esimerkki pientalon huoltopäiväkirjasta:Rakennusvalvonta tiedottaa asiakastyytyväisyyskyselystä 2016

Asiakastyytyväisyyskyselyitä lähetettiin lokakuussa 2016 noin 150 kpl. Kyselyt lähetettiin satunnaisesti valituille henkilöille, jotka olivat hakeneet lupaa tai tehneet ilmoituksen vuoden 2010 tai 2014 aikana ja joiden kohde on jo loppukatselmoitu.

Vastauksia palautui 55 kpl. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin viisi kahden hengen elokuvalippupakettia. Elokuvaliput on lähetetty voittajille.

Tekstimuotoisissa vastauksissa toivottiin yhdenmukaista tulkintaa kaavoista. Käsittelyaikaan toivottiin nopeutta varsinkin kesäaikaan. Kyseltiin, ovatko tarkastajien neuvot tietoa vai mielipiteitä. Lupamaksuja toivottiin alemmaksi. Myös digitalisointia toivottiin. Lisäksi koettiin, että henkilökunta on osaavaa, mutta että itse prosessi on hankala ja työläs.

Vastaukset on käyty lävitse rakennusvalvonnan yksikköpalaverissa. Vastauksia tullaan käsittelemään vielä useamman kerran sisäisissä koulutuksissa. Todettiin myös, että joitakin asioita on jo pystytty korjaamaan, kun lupien kokemusvuoden tilannetta verrataan vuoteen 2016.

Rakennusvalvonta kiittää kaikkia mielipiteistä, kehitysehdotuksista ja kiitoksista.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset 15.12.2016


        _________________________________________________


Sähköinen lupahakemusjärjestelmä ja ajanvaraus!


Nyt voit varata puhelinajan tai tapaamisajan rakennustarkastajille ja tarkastusinsinööreille kotisivujemme nettiajanvarausohjelman kautta. Sinun tarvitsee vain valita, kenelle haluat ajan (tarkastajan nimen perässä lukee kunta-alue, johon olet aikaa varaamassa) ja täyttää oma nimesi ja puhelinnumerosi. Mikäli haluat varata ajan jollekin toiselle kunta-alueelle, onnistuu se soittamalla asiakaspalvelunumeroihin tai lähettämällä sähköpostia rakennusvalvontaan.

Tarkastushenkilöiden vastuualueet löytyvät TÄÄLTÄ.

Sähköiseen ajanvarausjärjestelmään pääset TÄÄLTÄ.

Jos varaatte puhelinajan, niin teille soitetaan kyseisenä ajankohtana ilmoittamaanne puhelinnumeroon.


Rakennusvalvonta on ottanut käyttöön myös sähköisen lupahakemusjärjestelmän Lupapiste.fi:n. Lupapisteessä voit hakea toistaiseksi vain rakennuslupaa. Voit hoitaa asioinnin neuvontapyynnöstä tai kontaktista alkaen koko hankkeen ajan aina valmistumiseen saakka. Toimenpideluvat ja ilmoitukset toistaiseksi vain paperisena kuten ennenkin. Palvelu ohjaa tekemään hakemuksen tai ilmoituksen yksityiskohtaisesti.

TÄÄLLÄ voit hakea lupaa sähköisesti.

HUOM! Yksi toimenpide per hakemus (vaikka Lupapiste sallii useamman toimenpiteen)

lupapiste_fi.jpg


Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun