Till innehållet


Kartor över byggprojekt


När man ansöker om bygglov ska man alltid bifoga kartorna A-B och ett åtkomstbevis (lagfartsbeviset samt andra behövliga handlingar) till ansökan. På detaljplanerat område ska man dessutom bifoga kartorna C-E till bygglovsansökan.

KARTOR (högst ett år gamla) beställs via kartor@pargas.fi (044 358 5902 )                              

 A. utdrag ur planen 1 st och teckenförklaringen
 (general-, delgeneral-, strand- eller detaljplankart)
 B. utdrag ur KTJ-kartan 1 st

Dessutom på stadsplanerat område
 C.     tomtkarta 1st
 D.     utdrag ur stadens fastighetsregister 1st.
 E.     karta som visar kommunaltekniska uppgifter (basuppgifter för
          uppgörande av situationsplan.

ÅTKOMSTHANDLINGAR (högst 6 mån. gamla)
A.     intyg över beviljad lagfart
B.     eller intyg över beviljad lagfart på stomlägenheten samt köpebrev
C.     eller kopia av legoavtal eller hyresavtal
D.     eller kopia av bouppteckning

Priser:

Bygglovskarta 75,00 €

  • Produkten innefattar tomtkarta, planuppgifter, koordinatlista och ledningskarta. Produkten gäller i 3 månader.

Bygglovskarta för tomt som inte är styckad  35,00 €

Förnyande av kartan 20,00 €

Karta för undantag, centrum  40,00 €
-
 periferin 50,00 €

Upp