Till innehållet


AKTUELLT

rakentajat_uusi_swe.jpg

INFO

Sommarinfo

Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Det är bra att boka synerna i god tid, kötiden kan nämligen vara något längre än normalt. Också handläggningen av lov och tillstånd kan ta något längre tid. Inspektionspersonalen är inte inne på kontoret hela tiden, därför är det tillrådligt att boka besökstid. Du kan boka tid via bokningsprogrammet på nätet, via kundservicen 040 488 6080 eller per e-post .

Vi sammanställer inte kartpaket som krävs för lov och tillstånd under tiden 22.7-4.8, därför är det viktigt att beställa dem i god tid. I annat fall är beställningstiden för kartpaket i genomsnitt två veckor.

Mätningsbyrån utför inga utmärkningar av byggnadsplatser eller lägessyner  1-21.7.2019

I allmänhet hinner vi inte göra sökningar i arkivet sommartid, därför är det bra att reservera tillräckligt med tid i förväg också för dem. Den genomsnittliga beställningstiden för sökningar i arkivet är 2–6 veckor beroende på sökningens omfattning.

Den genomsnittliga handläggningstiden är 4–6 veckor för bygglov och 3–5 veckor för åtgärdstillstånd.

Med önskan om en solig sommar!

Byggnadstillsynens personal

SOLPANELER


Solenergi

Till fördelarna med solenergi hör att den är utsläppsfri, driftssäker och har förmågan att producera el. Solpaneler kan användas för uppvärmning av bruksvattnet, medan solcellerna direkt kan producera elektricitet. I Finland tillvaratas solenergi särskilt på sommarstugorna och i kombination med andra sätt att producera el. Solenergiproduktion i liten skala kan också säljas till elleverantörer. 

En enkel solcell ger inte tillräckligt mycket energi för elproduktion, och därför måste man koppla samman många solceller i ett system för att kunna utvinna energi till hem och industrier. Då solceller kopplas ihop så brukar detta kallas för solcellsmodul eller solpanel. Då man talar om solfångare så är det inte samma sak eftersom solfångare omvandlar solens energi till värme via ett medium som vatten, medan en solpanel är till för att från solens strålar producera el.

Så fungerar solpaneler

I solpaneler så finns det solceller som kan konvertera solenergi till elektricitet. Solceller brukar vara uppbyggda av kisel som är ett halvledarmaterial. När solljuset träffar kiselplattan som sitter i solcellen så frigörs det positiva och negativa elektroner och en spänning skapas mellan fram och baksida av cellen. På båda sidorna sitter det metallkontakter och det hela liknar ett batteri med skillnaden att solcellen inte kan lagra elen utan måste skicka den vidare. Eftersom den enskilda solcellen inte har en så hög kapacitet så måste man koppla samman flera solceller och därmed skapa en solpanel.
 
Hur effektiv en solpanel kommer att vara beror på kvaliteten av de material som används, hur många solceller man har kopplat samman och hur mycket solljus man har tillgång till. Dessutom måste solcellen kunna hantera den värme som det direkta solljuset utsätter den för.

Solpaneler är känsliga för värme

Då man ser en solpanel kan man lätt tro att ytskiktet består av vanligt glas och att resten av solpanelen är gjord i någon form av metall. Visst använder man glas och metall i solpaneler, men det handlar om specialutformat glas och metall som kan skydda solcellerna och göra det möjligt för dem att verka för maximal elproduktion från solpanelen. Solceller är känsliga för värme, fukt och påfrestningar från väder och vind, och om man lägger de under en vanlig glasskiva så kommer alltför stor del av solens strålar att reflekteras bort från cellerna. Därför använder man sig av ett härdat glas som innehåller mycket järn. Detta glas tål väder och vind, och släpper in det ljus som solcellerna behöver för att producera el.
 
I solen är det varmt och värme kan skada solcellerna. Därför monterar man solpaneler på plattor som är värmeavledande. Runtom solpanelen brukar man använda sig av en ram av aluminium, och hela konstruktionen måste vara hermetisk tät för att ge maximal effekt och hålla länge utan något underhåll.

Solpaneler för gratis elproduktion

Man kan skaffa solpaneler för att få gratis elproduktion till sitt hem. Installation och själva solpanelerna kostar förstås en slant, men efter detta krävs det inget särskilt underhåll. Då solen skiner så har man en gratis elproduktion till sitt hem. Idag kan man bara komplettera med solpaneler för att spara in på kostnader för elektricitet, men det är många som ser fördelar med solpaneler på lång sikt och därför så integreras dessa i nya byggen med tanke på framtiden.
 
I och med att solcellsmarknaden för elproduktion utvecklas så sjunker också priserna för solpaneler. Dessutom är det en myt att solljuset i Finland inte räcker till för elproduktion för hus och hem. Tyskland är en av världens ledande solcellsnationer, och det är inte stor skillnad mellan solens instrålning i Tyskland och Finland.


Lov för montering av solpaneler

Innan montering av solpaneler eller solfångare så behöver åtgärden ett anmälningsförfarande eller ett åtgärdslov, beroende på var objektet för monteringen ligger i Pargas. När objektet ligger utanför detaljplanerat område (t.ex. landsbygden) så räcker det oftast med ett anmälningsförfarande. På detaljplanerat område samt på byggnader som är skyddade behövs det ett åtgärdslov. Till ansökan eller anmälan bifogas samma material som övriga åtgärdslov eller anmälningsförfarande. Vid slutsynen ska det uppvisas ett kontrollmätningsprotokoll på utförda El-installationer.

Om det uppstod frågor så tag kontakt .

H, Byggnadstillsynen

___________________________

Utbildningsdag 7.11.2018

D1 ,

Samuli Könkö,Suomen LVI-liitto SuLVI ry

 Utbildningens innehåll

Kl / Klo : 8.00-12.00

 •  Allmän del – nya förordningar, hierarki och bindande verkan (förordningar – handböcker), var allt finns, saneringsarbete, möjligheter.
 •  Vatten- och avloppsanordningar – ny förordning och handbok. 
 • Var finns D1, är den ännu värd något.

( utbildningen hålls på finska )

Kl 12.00 - 13.00 Lunch på egen bekostnad/ Omakustanteinen lounas

Lupapiste

Paula Vahtola, Lupapiste.fi

Kl 13.00 – 16.00

Utbildningens innehåll

 • Registrering
 • Egna uppgifter
 • Arbetskö
 • Ansökan och begäran om råd
 • Kartas funktioner
 • Ansökans uppgifter
 • Parter
 • Planer och bilagor
 • Inlämning av ansökan
 • Utlåtanden och informering av grannarna
 • Arbetsledareärenden
 •  Ändringssökan
 •  Lupapistes tjänst för professionella sökanden: Företagskonto

Utbildningen kostar 40 € per person. Kaffe ingår.

Plats: Fullmäktigesalen på 3:e våningen i stadshuset i Pargas

Anmäl dig senast den 2.11: byggnadstillsyn@pargas.fi

_____________________________________________

Sommarinfo

Byggnadstillsynen är verksam hela sommaren. Det är bra att boka synerna i god tid, kötiden kan nämligen vara något längre än normalt. Också handläggningen av lov och tillstånd kan ta något längre tid. Inspektionspersonalen är inte inne på kontoret hela tiden, därför är det tillrådligt att boka besökstid. Du kan boka tid via bokningsprogrammet på nätet, via kundservicen 040 488 6080 eller per e-post .

Vi sammanställer inte kartpaket som krävs för lov och tillstånd under tiden 9-20.7, därför är det viktigt att beställa dem i god tid. I annat fall är beställningstiden för kartpaket i genomsnitt två veckor.

I allmänhet hinner vi inte göra sökningar i arkivet sommartid, därför är det bra att reservera tillräckligt med tid i förväg också för dem. Den genomsnittliga beställningstiden för sökningar i arkivet är 2–6 veckor beroende på sökningens omfattning.

Den genomsnittliga handläggningstiden är 4–6 veckor för bygglov och 3–5 veckor för åtgärdstillstånd.

Med önskan om en solig sommar!

Byggnadstillsynens personal

_______________________________

Infotillfället 25.5

Tack för ert aktiva intresse för vårt infotillfälle.
Här är materialet från tillfället :

Mvh, Byggnadstillsynen

Informationsmöte för yrkesfolk och andra byggintresserade!

Välkommen på aktuellt informationsmöte gällande nya förordningar som trätt i kraft i byggbestämmelsesamlingen vid ingången av 2018.

Informationsmötet hålls i fullmäktigesalen i stadshuset i Pargas, Strandvägen 28, fredagen den 25 maj kl. 9–12.

Nogrannare program:

 • Miljöavdelningen, en ny organisation – Carl-Sture Österman miljövårdschef

 • Byggnadstillsynsmyndigheten- Sanna Simonen, ledande byggnadsinspektör

 • Tillgänglighet, nya förordningar, Mikaela Hampf, granskningsingenjör

 • Fukt i samband med byggandet – Kenneth Koskinen, byggnadsinspektör

 • Fuktkoordinator Måns Henriksson, konditionsgranskare

 • Skorstenar och de nya brandbestämmelserna, Markus Östman, granskningsingenjör

 • Säkerhet vid användning av byggnader, räcken och trappor – de nya bestämmelserna, Tom Wallden, granskningsingenjör

 • CE-märkning och produktgodkännandet, Joakim Nyström, byggnadsinspektör

 • Reparationsbyggandet, lov, behörighet hos planerare och processen Sanna Simonen ledande byggnadsinspektör

     _________________________________________________

Byggnadstillsynens kundtjänst förnyas vid årsskiftet, 1.1.2018

Byggnadstillsynen vill förbättra sin verksamhet och utveckla sin kundtjänst och lanserar därför ett nytt kundtjänstnummer vid årsskiftet. Det nya numret är 040 488 6080.

På det nya numret ges service vardagar kl. 9–15 (fredagar till kl. 14).

Via kundtjänsten kan du boka tid för syner, beställa arkivsökningar och ansökningsblanketter som du behöver och få allmänna råd i frågor som rör byggnadstillsyn. Hos kundtjänsten kan du också kolla i vilket skede handläggningen av din lovansökan befinner sig. Vid behov blir du hänvisad till att kontakta den person som bereder ditt ärende och via kundtjänsten kan du även be någon av inspektörerna att ringa upp dig.

Telefontiderna för byggnadsinspektörerna och granskningsingenjörerna slopas. Inspektörerna nås bäst på telefon om morgnarna, men i brådskande ärenden är det bäst att ringa kundtjänstnumret.

Det är också fortfarande möjligt att boka både telefontid (så att du blir uppringd vid en önskad tidpunkt) och besökstid till kontoret via hemsidorna.

Nytt år 2018 och nya tillvägagångssätt inom byggnadstillsynen

Byggnadstillsynen börjar förbereda sig på en elektronisk framtid genast efter årsskiftet. Alla huvudritningar och specialbeskrivningar som ska bifogas till lovansökan ska efter årsskiftet lämnas in både på papper och elektroniskt oberoende av på vilket sätt man söker lov. Elektroniska dokument ska skickas in till adressen planer.byggnadstillsyn@pargas.fi och i dokumenten ska alltid anges fastighetsbeteckning och lovnummer och en kort beskrivning av den planerade åtgärden, ifall projektet inte har gjorts anhängigt i det elektroniska systemet för lovansökan.

Pappersansökan

Huvudritningarna på papper lämnas in i två serier i samband med lovansökan; de ska vara undertecknade av projekteraren. Samtidigt lämnas in en serie elektroniska huvudritningar i pdf/A-format; de ska kunna läsas vågrätt och vara undertecknade. De elektroniska huvudritningarna ska skickas in senast på anslagsdagen. Huvudprojekteraren ansvarar för att beskrivningarna är lika på papper och i elektronisk form.

Om ritningarna inte har skickats in elektroniskt, skannas de in på bekostnad av den som påbörjar byggprojektet.

Inskanningen av huvudritningarna och specialbeskrivningarna faktureras med viss eftersläpning. Fakturorna skickas alltid efter en utförd inskanningsomgång, vilket betyder att det kan komma flera fakturor på grund av att huvudritningarna, ventilationsbeskrivningarna, FVA-beskrivningarna och konstruktionsbeskrivningarna har skannats in under olika omgångar.

Elektronisk ansökan

Bygglov kan sökas i pappersform eller elektroniskt via systemet Lupapiste. Projekteraren skickar in de ritningar som ska bifogas till den elektroniska ansökan i pdf/A-format. Motsvarande pappersritningar lämnas in till byggnadstillsynen efter att den person som bereder det aktuella lovet meddelar att det är ok. Projekteraren intygar med sin namnteckning att beskrivningarna är lika på papper och i elektronisk form.

Trädfällningar och rivningslov och rivningsanmälningar

Det behöver inte skickas in elektroniska beskrivningar i samband med trädfällningar, rivningslov eller rivningsanmälningar.

Förlängning av bygglovs giltighetstid

De inskannade huvudritningarna ska skickas in på samma sätt som när det är fråga om ett nybygge.

Ändring under byggtiden

Huvudritningarna lämnas in till byggnadstillsynen i två serier på papper och i elektronisk form på samma sätt som när det är fråga om ett nybygge.

_______________________________

2017

Miljöavdelningen har öppet hus i Pargas och Korpo 30.11.2017

Byggnadstillsyns-, planläggnings-, miljövårds- och mätningsenheten arrangerar öppet hus i stadshusets entré i Pargas (Strandvägen 28) och på Skärgårdskontoret i Korpo (Köpmansvägen 1)

torsdagen den 30 november kl. 14–17.

Du har bland annat möjlighet att
• bekanta dig med vårt tomtutbud
• boka tid för en syn på din fastighet
• kolla din fastighets aktuella registerstatus.

Vi presenterar också våra e-tjänster, ger råd i avloppsfrågor och informerar om aktuella planprojekt och om styckning av fastighet. Det finns också blanketter och anvisningar för byggande som du kan ta med dig.

Du är givetvis annars också välkommen att hälsa på miljöavdelningens personal och njuta av glögg och pepparkakor!

                               ________________

_________________________________________

Utbildnings-/informationsmöte 23.5 kl. 14–18

Tack för ert aktiva intresse för vårt infotillfälle.
Materialet från infotillfället kan fås i elektroniskform - kontakta byggnadstillsynen per e-post.

Mvh, Byggnadstillsynen

___________________________________

Finlands byggbestämmelsesamling kommer att revideras helt under 2017.

De nya bestämmelser som redan trätt i kraft hittar du bakom länken nedan på miljöministeriets webbsidor.

Miljöministeriets byggbestämmelser


Samlingens upplägg kommer att förändras jämfört med de tidigare bestämmelserna betecknade med bokstäver så att bestämmelserna samlas under egna avsnitt. Exempelvis ersätter punkten Planering och tillsyn de tidigare bestämmelserna A1 och A2.

Med vänliga hälsningar
Byggnadstillsynen

__________________________

Infotillfället 26.1.2017

Tack för ert aktiva intresse för vårt infotillfälle.
Materialet från infotillfället kan fås i elektroniskform - kontakta byggnadstillsynen per e-post.
Ett nytt infotillfälle planeras till slutet av våren.

Mvh, Byggnadstillsynen

Här är ett exempel på underhålls-dagbok för småhus


Byggnadstillsynen informerar om kundnöjdhetsenkäten 2016

Byggnadstillsynen skickade ut ca 150 kundnöjdhetsenkäter i oktober 2016. Enkäterna skickades ut till slumpmässigt utvalda personer bland dem som hade sökt bygglov eller gjort en anmälan under 2010 eller 2014 och fått sitt byggprojekt slutsynat.

Det kom in 55 svar till enkäten. Bland dem som hade svarat i enkäten lottades ut fem paket biobiljetter för två personer. Biobiljetterna har postats till vinnarna.

I fria textsvar önskade man en enhetlig tolkning av planer. Man hoppades på en snabbare handläggningstid i synnerhet sommartid. Man ställde sig frågan om de råd inspektörerna ger grundar sig på fakta eller på egna åsikter. Man hoppades på lägre bygglovsavgifter. Också digitala tjänster var något som man önskade. Man upplevde att personalen är kompetent, men att själva processen är besvärlig och mödosam.

Vi har gått igenom svaren på byggnadstillsynens enhetsmöte. Svaren kommer att behandlas ytterligare flera gånger i våra interna utbildningar. Vi kunde även konstatera att vi redan har kunnat åtgärda vissa saker, om man jämför den situation som rådde det år som svaren gällde med 2016.

Byggnadstillsynen tackar för alla åsikter, utvecklingsförslag, ris och ros.

Resultaten från kundnöjdhetsenkäten 15.12.2016

      _________________________________________________


Elektronisk bygglovsansökning och tidsbokning på hemsidan!

Du boka telefontid eller besökstid till byggnadsinspektörer och granskningsingenjörer på kontoret via tidsbokningssystemet på vår hemsida.

Du behöver bara välja vem du vill boka tid till (efter namnet på inspektören står det kommunområde som du avser boka tid till) och fylla i ditt namn och telefonnummer.

Om du vill boka tid till något annat kommunområde, kan du göra det genom att ringa våra kundtjänstnummer eller skicka e-post till byggnadstillsynen.

Ansvarsområdena för inspektörerna framgår HÄR.

Du kan boka telefontid eller besökstid HÄR.

När ni bokar telefontid kontaktar byggnadsinspektionen er på den angivna telefonnummer.


Byggnadstillsynen har tagit i bruk elektronisk bygglovsansökning: för tillfället kan du endast ansöka om bygglov på Lupapiste.fi. Åtgärdstillstånd och anmälan som vanligt på papper. I tjänsten Lupapiste kan du uträtta alla ärenden under projektets gång från att du begär råd eller tar kontakt tills projektet är slutfört. Tjänsten ger detaljerade anvisningar för hur du ska göra en ansökan eller anmälan. För att komma vidare klicka HÄR.

OBS! Via Lupapiste så ansöks endast om en åtgärd per ansökan (fast möjligheten finns till flera per ansökan)

lupapiste.jpg

Upp