Mene sisältöön


Tervetuloa varhaiskasvatuksen kotisivuille!

Paraisten kaupunki tarjoaa alle kouluikäisille lapsille monipuolisia varhaiskasvatuspalveluja. Vanhempainrahakauden jälkeen vanhemmat voivat valita lapsensa hoidon seuraavista vaihtoehdoista:

  • Lasta hoidetaan kotona. Jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi, perhe voi hakea kotihoidon tukea. Kotona hoidettavat lapset ja heidän perheensä voivat käyttää avoimen päivähoidon varhaiskasvatuspalveluja menettämättä kotihoidon tukea.
  • Lapsi on joko kokoaika- tai osa-aikahoidossa kunnan järjestämässä hoitopaikassa. Päivähoitopaikka voi olla päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Perhepäivähoito järjestetään perhepäivähoitajan omassa kodissa tai ryhmäperhepäivähoitona.
  • Lapsi on hoidossa yksityisessä päiväkodissa yksityisen hoidon tuella.
  • Lapsen hoito järjestetään yksityisen hoidon tuella, jolloin lapsen hoitajana on kaupungin hyväksymä yksityinen perhepäivähoitaja tai perheen palkkaama hoitaja.

border.jpg

Ajankohtaista

Syksyn päivähoitopäätökset
Pyrimme lähettämään päätökset päivähoitopaikoista huoltajille sähköisesti toukokuussa. Huoltaja saa tiedon sähköpostiinsa, jonka jäkeen päätös on luettavissa verkkoportaalissa, johon tunnistaudutaan pankkitunnuksilla. Päätökset eivät tule samaan aikaan kaikille, koska ne lähetetään sähköisesti sitä mukaa kun ne tehdään.
border.jpg

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen
Kaikki perheet saavat uuden maksupäätöksen 1.8.2018 alkaen maksujen indeksitarkastuksen seurauksena. 
Pyydämme teitä ystävällisesti toimittamaan tuloselvityslomake liitteineen 4.5.2018 mennessä. Huom! Vaikka tulonne eivät olisikaan muuttuneet, tulee tulotositteet silti toimittaa tarkastusta varten. Poikkeuksena tästä ovat perheet joiden tuloperusteinen maksu on tarkistettu molempien huoltajien osalta vuoden 2018 aikana.
Katso Varhaiskasvatusmaksut

border.jpg

Henkilöstöllä on koulutuspäivä perjantaina 10.8.2018, jolloin kaikki päivähoitopaikat ovat kiinni. Päivästä ei veloiteta maksua niiltä perheiltä, joiden lapset olisivat muutoin olleet tuona päivänä varhaiskasvatuksessa. Jotta koko henkilökunta voisi osallistua koulutuspäivään, toivomme, että saatte varhaiskasvatuksen järjestettyä. Muussa tapauksessa ottakaa ystävällisesti yhteyttä
päiväkodin johtajaan tai perhepäiväohjaajaan viimeistään 15.6.2018. Kiitos yhteistyöstänne!

border.jpg

eVarhaiskasvatus
Paraisten kaupunki on ottanut käyttöön hoitoaikojen sähköisen ilmoittamisen, myös sijoitus- ja maksupäätökset lähetetään sähköisesti, katso eVarhaiskasvatus

Linkki verkkoportaaliin

border.jpg
UUTTA SYKSYLLÄ 2018
Koivuhaan päiväkodissa
on kuusi lapsiryhmää: yksi ulkoesiopetusryhmä, jossa on myös täydentävää varhaiskasvatusta, viisi ryhmää 0-5 vuotiaille, joista yksi kaksikielisyyteen suuntautuva ryhmä, kaksi ruotsinkielistä ja kaksi suomenkielistä ryhmää. Toinen suomenkielisistä ryhmistä on ulkopedagogiikkaan suuntautuva.

Pjukalan päiväkodissa on n. 35 1-5-vuotiasta lasta sekä esiopetusryhmä. Suomea äidinkielenä puhuvat lapset voivat syksystä 2018 alkaen hakea myös Pjukalan päiväkotiin. Määrästä, iästä ja kielestä riippuen lapset jaetaan kaksikielisiin ryhmiin. Esiopetus on ruotsinkielistä, mutta siinä on “suomi-kerho”. Ulkopedagogiikka on tärkeä osa toimintaa.

Knattebon päiväkodissa on syksystä 2018 alkaen kolme ryhmää: ruotsinkielinen esiopetusryhmä, pieni suomenkielinen esiopetusryhmä sekä ruotsinkielinen ryhmä 3-5-vuotiaille (ryhmä tulee olemaan aiempaa pienempi). Ulkopedagogiikka on tärkeä osa toimintaa kaikissa Knattebon ryhmissä.

Ryhmäperhepäivähoito
Syksystä 2017 lähtien olemme hankkineet aamiais-, lounas- ja välipala-ainekset lähituottajilta mahdollisuuksien mukaan. Ryhmäperhepäiväkoteihin toimitetaan säännöllisesti mm. naudanlihaa, perunoita, kananmunia, vihanneksia, hedelmiä, viljatuotteita ja leipää suoraan tuottajilta.  Myös jätteiden lajittelu ja kompostointi on luonnollinen osa ryhmäperhepäiväkotien arkea. Ulkopedagogiikka ja kaksikielisyys ovat ryhmäperhepäivähoidon erityispainopistealueita.

Karusellenin päiväkoti, Nauvo
Avointa varhaiskasvatusta ja kerhotoimintaa 

Nauvo-Auvon kerho tarjoaa vaihtoehdon varhaiskasvatukselle. Kerhotoiminta on tarkoitettu lapsille, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Perheet voivat hyödyntää kerhotoimintaa menettämättä kotihoidon tukea. Kerho on tarkoitettu lapsille kolmesta ikävuodesta alkaen, lapsen tulee täyttää kolme vuotta toimintalukukauden aikana. Kerho järjestetään maanantaista perjantaihin klo 9–12 päiväkodin tiloissa. Toimintaa ohjaa lastentarhanopettaja, ja toiminta pohjautuu varhaiskasvatussuunnitelmaan. Kerhossa noudatetaan koulujen toimintavuotta. Lapset syövät kotoa mukaan otetun välipalan. Maksu: 3 €/kerta, 2 € sisaruksista. Edellytyksenä kerhotoiminnan käynnistämiselle syksyllä 2018 on vähintään seitsemän osallistujaa/päivä. 
Ilmoittautumiset viimeistään 28.2.2018, täytä lomake.

border.jpg


Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun