Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem, eller som gruppfamiljedagvård.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

Ansökan om dagvårdsplats
Den nya verksamhetsperioden startar i augusti. Sista ansökningsdagen för höstens dagvårdsplatser och ansökan om intern förflyttning är 28.2.2018. Mera info här. Vänligen kontakta daghemsföreståndaren, familjedagvårdsledaren eller kansliet för småbarnspedagogik om du har frågor kring ansökan, se kontaktuppgifter. Vi strävar till att skicka besluten om dagvårdsplatserna elektroniskt till vårdnadshavarna i maj.
Anmälan till förskola görs elektroniskt 12–18.2.2018 i webbtjänsten Wilma.

Nytt inför hösten 2018
Björkhagens daghem har sex barngrupper: en uteförskolegrupp med kompletterande dagvård, fem grupper för 0-5-åringar, varav en grupp riktar in sig på tvåspråkighet, två är svenskspråkiga och två finskspråkiga. Den ena finskspråkiga gruppen är betonad på utepedagogik.

Pjukala daghem har ca 35 barn i åldern 1-5, samt en  förskolegrupp. Fr.o.m. hösten 2018 kan också barn som har finska som modersmål ansöka om plats i Pjukala. Beroende på antal, ålder och språk indelas barnen i tvåspråkiga grupper. Förskolan är svensk men har en “finska-klubb”. Utepedagogiken är en viktig del av verksamheten.

Knattebo daghem har från hösten 2018 tre grupper: en svenskspråkig förskolegrupp, en liten finsk förskolegrupp samt en svenskspråkig grupp för 3-5-åringar (gruppen kommer att vara mindre än tidigare). Utomhuspedagogiken är en viktig del av verksamheten i Knattebos alla grupper.

Gruppfamiljedagvård
Fr.o.m. hösten 2017 skaffas råvarorna till morgonmålet, lunchen och mellanmålet så långt som möjligt från närliggande producenter. Bl.a. nötkött, potatis, ägg, grönsaker, frukt, spannmål och bröd levereras med jämna mellanrum direkt från producenterna till gruppfamiljedaghemmen.  Också sortering och kompostering av avfall är en naturlig del av gruppfamiljedaghemmens vardag. Utepedagogik och tvåspråkig verksamhet är områden som gruppfamiljedagvården satsar extra mycket på.

Daghemmet Karusellen, Nagu
Öppen småbarnspedagogik / klubbverksamhet

Nagu-Nalle-klubben är ett alternativ inom småbarnspedagogiken. Klubbverksamheten är för barn som inte är i kommunal dagvård. Man kan således utnyttja klubbverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet. Klubben är avsedd för barn från 3 års ålder (barnet ska fylla tre under verksamhetsterminen). Klubben hålls måndag-fredag kl. 9-12 i daghemmets utrymmen. Verksamheten leds av en barnträdgårdslärare och baserar sig på planen för småbarnspedagogik. Klubben följer skolornas verksamhetsår. Barnen äter ett mellanmål som de har med sig hemifrån. Avgift: 3 € /gång, 2 € syskon. Förutsättning för att inleda verksamheten hösten 2018 är minst sju deltagare per dag.  Ansök genom att fylla i blanketten senast 28.2.2018.

border.jpg

eSmåbarnspedagogik
Pargas stad har tagit i bruk elektroniskt meddelande av vårdtider och placerings- och avgiftsbesluten skickas elektroniskt, se eSmåbarnspedagogik.

border.jpg

LEKPARKEN ÄR ETT BRA ALTERNATIV TILL DAGVÅRDEN
Pargas stad har tre lekparker med ledd verksamhet: Ankarparken i Pargas, lekparken i Nagu och Utö lekpark . Lekparksverksamheten är i första hand riktad till familjer som inte har barn i kommunal dagvård. Man kan således utnyttja lekparksverksamheten utan att förlora hemvårdsstödet.

Ankarparken

Våren 2018: Ankarparken, som ligger i anslutning till Familjehuset Ankaret, har barnpark måndag-torsdag kl. 9-12 och familjepark fredagar kl. 9-12 (gratis) under skolornas verksamhetsår. Familjerna är dock välkomna alla dagar till parken.  Vuxna har således möjlighet att stanna med barnen i parken och delta i verksamheten. På fredagar finns möjlighet att delta i skogsutfärder. Mera info här eller genom att kontakta  Ankarparkens personal per telefon 044 259 1826.

Öppen småbarnspedagogik / klubbverksamhet i Nagu

Våren 2018: Ledd verksamhet i form av Nagu Nalles klubb, ordnas måndagar och fredagar kl. 9-11.30 under skolornas verksamhetsår i anslutning till daghemmet Karusellen för barn från tre år. Måndag är utflyktsdag, mera info här.

border.jpg

Skriv ut
Dela |
Upp