Till innehållet


Välkommen till småbarnspedagogikens hemsidor!

Pargas stad erbjuder barn under skolåldern mångsidiga tjänster inom småbarnspedagogiken. Efter föräldrapenningperioden kan föräldrarna välja bland följande vårdformer för sitt barn:

  • Barnet vårdas hemma. Om det i familjen finns ett barn under tre år kan man ansöka om hemvårdsstöd. Familjer där barn vårdas hemma kan anlita öppna dagvårdens tjänster för småbarnspedagogik utan att förlora hemvårdsstödet.
  • Barnet vårdas på en av kommunen ordnad vårdplats i antingen heltids- eller deltidsvård. Dagvårdsplatsen kan vara i ett daghem eller i familjedagvård. Familjedagvård ordnas i den enskilda vårdarens hem, eller som gruppfamiljedagvård.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd i ett privat daghem.
  • Barnet vårdas med privatvårdsstöd, då barnets vårdare är en av staden godkänd privat familjedagvårdare eller en vårdare som familjen anställt.

 border.jpg

Aktuellt

Småbarnspedagogiken önskar alla en riktigt skön sommar!

sommar2018.JPG

border.jpg

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken fr.o.m. 1.8.2018
P.g.a. indexjusteringen kommer alla familjer att få ett nytt beslut om klientavgifter fr.om. 1.8.2018.
Vänligen lämna in blanketten för inkomstutredning med verifikat senast 4.5.2018. Obs! Även om era inkomster inte har förändrats skall inkomstverifikaten lämnas in för kontroll . Detta gäller inte familjer för vilka avgiften har justerats med beaktande av inkomsterna för båda vårdnadshavarnas del under 2018.
Se avgifter för småbarnspedagogik
border.jpg

Småbarnspedagogiken har personalutbildning fredagen den 10.8.2018 och då är alla dagvårdsplatser stängda. För de familjer som annars skulle ha haft sina barn i dagvård är denna dag avgiftsfri. Vi hoppas att alla får dagvården ordnad för att hela personalen ska kunna delta i utbildningen. Vänligen kontakta föreståndaren/familjedagvårdsledaren i annat fall, senast 15.6.2018.Tack för ert samarbete!

border.jpg

eSmåbarnspedagogik
Pargas stad har tagit i bruk elektroniskt meddelande av vårdtider och placerings- och avgiftsbesluten skickas elektroniskt, se eSmåbarnspedagogik.

Länk till webbportalen

Skriv ut
Dela |
Upp