Mene sisältöön


Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tavoitteena on turvata elintarvikkeiden asianmukainen laatu ja turvallisuus kuluttajille. Valvonta kohdistuu elintarvikkeiden valmistukseen, kuljetukseen, säilytykseen, myyntiin, tarjoiluun ja muuhun luovutukseen sekä markkinointiin.

Terveystarkastajaan voi ottaa yhteyttä, jos
- epäilee ostamansa tai syömänsä elintarvikkeen laatua
- epäilee saaneensa ruokamyrkytyksen
- on perustamassa tai käyttöönottamassa elintarvikehuoneistoa
- haluaa neuvoja omavalvontasuunnitelman laadinnassa jne.

Elintarvikehuoneiston (esim. ravintola, myymälä, kioski tai varasto) käyttöönotosta on tehtävä hakemus hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Toimintaa ei saa aloittaa ennen hakemuksen hyväksymistä. Toiminnanharjoittajien tulee tuntea toimintaansa liittyvät hygieeniset riskit yrityksessään sekä valvoa itse toimintaansa ja tuotteittensa laatua laatimansa ja viranomaisen hyväksymän omavalvontasuunnitelman avulla.

Valvontaviranomaisten tehtävänä on tarkkailla ja ohjata yritysten omavalvonnan toteutumista. Tarkastukset elintarvikehuoneistoihin tehdään pääsääntöisesti ennalta ilmoittamatta. Elintarvikenäytteitä otetaan näytteenottosuunnitelman mukaisesti valmistajilta sekä myynti- ja tarjoilupaikoista. Elintarvikenäytteistä teetetään mikrobiologisia, kemiallisia ja aistinvaraisia tutkimuksia.

Lisätiedot:
Terveystarkastaja
Eva Sjöman
puh. 044 358 5998

Sivun alkuun