Mene sisältöön


Ruokamyrkytykset

Ruokamyrkytyksiä voivat aiheuttaa mm. bakteerit ja virukset. Ruokamyrkytysten syynä on useimmiten elintarvikkeiden virheellinen käsittely: hidas jäähdyttäminen, säilytys lämpimässä, epätäydellinen kypsennys ja/tai epähygieeninen käsittely.

Useimmat ruokamyrkytysbakteerit lisääntyvät ja/tai tuottavat myrkyllisiä aineenvaihduntatuotteita nopeasti huoneenlämmössä, kun taas jääkaapissa elintarvike säilyisi turvallisena pidempään. Kuumennus tuhoaa useimmat ruokamyrkytysbakteerit tehokkaasti.

Ruokamyrkytysoireet alkavat yleensä äkillisesti 2-24 tunnin kuluttua ruokailusta, joissakin tapauksissa kuitenkin vasta 3 vrk:n kuluttua. Ensioireet ovat yleensä oksentelu ja hieman myöhemmin ripuli. Oireita saatuasi, mieti mitä olet syönyt ja säilytä ruoka näytteenottoa varten, jos se on mahdollista. Epäillessäsi ruokamyrkytystä ota yhteys terveystarkastajaan tai terveyskeskukseen.

Elintarvikkeista aiheutuneiden ruokamyrkytysten tutkimukset maksaa kunta.

Toiminnanhaltijan on, saatuaan tiedon käsittelemänsä elintarvikkeen aiheuttamasta ruokamyrkytyksestä, ilmoitettava siitä välittömästi terveydensuojeluviranomaisille. Läsni-Turunmaalla ruokamyrkytysepidemioita käsittelee työryhmä, johon kuuluu terveyskeskuksen johtava lääkäri, terveystarkastaja, kaupungineläinlääkäri ja infektiohoitaja.

Lisätiedot:
Terveystarkastaja Eva Sjöman, puh. 044 358 5998

Asiointi sähköpostilla
Henkilökohtaiseen terveyteen, sairauteen tai henkilökohtaisiin salassapidettäviin tietoihin liittyvissä asioissa asiointi sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön kanssa sähköpostin välityksellä ei ole mahdollista tietosuojan takia.


Sivun alkuun