Till innehållet


Barn under skolåldern

Barnpsykologens tjänster riktar sig till barn under skolåldern med familj.

Målsättningen är att så tidigt som möjligt upptäcka barnets problem och tillsammans med familjen hitta de resurser och det stöd som barnet och familjen behöver för att klara av sina svårigheter.

Vanliga orsaker till kontakt: 

  • Barnet har svårigheter med de emotionella och/eller de
    sociala    färdigheterna
  • Förseningar i barnets utveckling eller eventuella
    specialsvårigheter, som t.ex. inlärningssvårigheter,  gestaltningssvårigheter, uppmärksamhetsstörningar eller svårigheter inom det språkliga området
  • Livskriser eller förändringar inom eller utanför familjen som reflekteras i barnet
  • Familjen har drabbats av en traumatisk olyckshändelse

När du behöver barnpsykologtjänster kan du ta kontakt direkt eller först diskutera med t.ex. barnrådgivningen, hälsocentralläkaren eller dagvårdspersonalen. Ingen remiss behövs.

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Upp