Till innehållet


Rådgivning för patienter med hjärt- och kärlsjukdomar

Patienterna med hjärt- och kärlsjukdomar kommer till mottagningen antingen på eget initiativ eller med remiss efter att ha fått en diagnos eller genomgått behandlingsingrepp.

På mottagningen fokuserar vi på hälsofrämjande arbete och friskvård. Med hjälp av kostråd och samtal kring livsstil strävar vi efter att minska de olika riskfaktorerna för hjärtsjukdomar – övervikt, högt blodtryck, rökning, hög kolesterol, livsstil med för lite motion och omfattande användning av alkohol.

Mottagningen av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar på hälsostationerna i Pargas har tidsbokning.

skannattu ilmakuva, diabetes,DOC190813-0001.jpg

PARGAS
Pargas hälsostation
Vapparvägen 15
21600 Pargas
Ca 50 m söder om huvudingången, i bottenvåningen.
Hälsostationen ligger ca 500 m norr om rondellen.
GPS-adress: 60° 18.60’ N 22° 17.52’ E

Hälsovårdare Tuula Pärssinen
Tfn 040 4885 568

Hälsovårdare Fredrika Gestranius
Tfn 040 4885 506

Telefontid och tidsbokning:                
Vardagar kl. 12:00-13:00

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.


NAGU 
Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
21660 Nagu
GPS-adress: N 66° 76.271, E 15° 50.255

Sjukskötare Åsa Peltonen
Tfn 0400 117 152

Telefontid:                 
kl. 8.00–9.00 tis., ons. och fre. 

KORPO                                                                  
Korpo hälsostation
Tallbackavägen 4
21710  Korpo
GPS-adress: N 60°09.649, E 021° 33.827

Sjukskötare Lena Palén                 
Tfn 040 488 5814

Telefontid:                 
kl. 8.00–9.00 vardagar (inte onsdagar)           

HOUTSKÄR
Korpo hälsostation
Tallbackavägen
21710 Korpo
GPS-adress: N 60°09.649, E 021° 33.827

Sjukskötare Lena Palén                 
Tfn 040 488 5814

Telefontid:                 
kl. 8.00–9.00 vardagar (inte onsdagar)               


INIÖ                     
Iniö hälsostation
Iniövägen 590
23390 Iniö
GPS-adress: N 60°23.703, E 021° 23.106

Hälsovårdare Nina Grandell
Tfn 0400 117 121    

Telefontid:                 
vardagar kl. 9:00-10:00

Upp