Till innehållet


Krishjälp

Pargas stads krisgrupp

Krisgruppen erbjuder samtalsstöd för offer och anhöriga efter akuta traumatiska händelser och plötsliga oväntade dödsfall. Krissamtal ordnas tidigast 24 timmar efter det inträffade. Samtal erbjuds i grupp eller individuellt.

Pargas krisgrupp kontaktas per telefon 040 488 6002

Om vi inte har möjlighet att svara i telefon kopplas samtalet till en svarare. Lämna i så fall kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt.

Upp