Till innehållet


Laboratoriet

  • Tidsbokning !

Laboratoriet vid Pargas hälsostation erbjuder mångsidiga laboratorietjänster utöver provtagning. Hälsostationerna i Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö fungerar som lokala provtagningsplatser. 

  • Prover tas endast med remiss !

Kunden skall ha en remiss från antingen hälsocentralläkare, företagshälsovården, hälsovårdare eller sjukhus. Remisser från Mentalvårdsbyrån, diabetesföreningen, rådgivningarna, A-kliniken osv.  godtas också. Laboratorieremisser inom Pargas hälsostation, TYKS och Åbolands sjukhus är i elektroniskt format, övriga behöver remiss i pappersformat!

  • Resultaten från laboratorieproven fås från remitterande läkare eller hälsovårdare !

En person som inte är skriven i Pargas 
– t.ex. en sommargäst eller en utlänning – kan använda sig av
   laboratorietjänsterna vid någon av hälsostationerna i Pargas.
   Han eller hon skall då ha en remiss till laboratoriet och en
   betalningsförbindelse/vårdplan från sin hemkommun för vidare
   fakturering. En icke-ortsbo bör lämna in dokumenten till Pargas
   hälsostation minst tre veckor i förväg. Av en utländsk person krävs en
   kopia av det europeiska sjukvårdskortet och av passet. 

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

sisääntulo,labra.jpg
PARGAS
Vapparvägen 15 A, 21600 Pargas
högra huvudingången, följ skylten Laboratoriet,
GPS-adress: 60°18.62 N 22°17.52 E

Tidsbokning tfn 02 454 5830, vardagar kl. 12.00–13.00, eller via webben
Rådgivning tfn 02 454 5230, vardagar kl. 7.00–15.00

 
NAGU                 
Nagu hälsostation
Klockstapelgränd 2
21660 Nagu
GPS-adress: N 66 76.271, E 15 50.255

Tidsbokning tfn 0400 117 118, vardagar kl. 8.00–12.00


KORPO
Korpo hälsostation
Tallbackavägen
21710 Korpo 
GPS-adress: N 60 09.649, E 021 33.827

Tidsbokning tfn 0400 117 119, vardagar kl. 8.00–12.00


HOUTSKÄR                  
Houtskärs hälsostation
Riggosvägen 2 A
21760 Houtskär
GPS-adress: N 60 13.582, E 021 22.889

Tidsbokning tfn 0400 117 120, vardagar kl. 9.00–11.00

INIÖ
Iniö hälsostation
Iniövägen 590, 23390 Iniö
GPS-adress: N 60 23.703, E 021 23.106

Tidsbokning tfn 0400 117 121, vardagar kl. 9.00–10.00

 

Upp