Till innehållet


Mentalvårdstjänster

Anne Storfors
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5609 vardagar ej fre kl.11:00-12:00

Salla Ansamäki
Psykiatrisk sjukskötare
Tel. 040 488 5964 vardagar kl.12:00-13:00

Krishjälp

Kommunikation via e-post
På grund av dataskyddet är det inte möjligt att kommunicera med social- och hälsovårdspersonalen via e-post i ärenden som gäller personlig hälsa eller sjukdom eller andra konfidentiella personliga uppgifter.

Upp