Till innehållet


Övervakningen av vattenkvaliteten på allmänna badstränder

Övervakningen av vattenkvaliteten på allmänna badstränder och i simbassänger ankommer på den kommunala hälsoskyddsmyndigheten. Övervakningen gäller inte endast vattnet, utan samtidigt kontrolleras också anslutande lokaliteter, konstruktioner och anläggningar för att dessa inte skall medföra sanitära olägenheter för de badande.

I Pargas uppföljs vattenkvaliteten på de allmänna badstränderna regelbundet. Under juni, juli och augusti tas ett prov månatligen. Vattnet på badstränderna har bakteriologiskt sett i huvudsak varit bra. Grönenheten i Pargas stad sätter under sommaren upp resultaten av provtagningarna på de allmänna badsträndernas anslagstavlor.

Blågrönalgerna är ett naturligt inslag i alla vattendrag. För algernas tillväxt lämplig värme och lämpliga väderförhållanden förorsakar speciellt i näringsrika vatten en riklig förökning av blågrönalgerna, som stiger till ytan för s.k. algblomning. Då påminner ytvattnet om grön gröt eller målfärg, som kan anhopas av vinden eller vågorna. Om blågrönalger konstateras vid en kontroll, sätts information därom upp på badstranden. Blågrönalgerna kan producera giftiga eller irriterande ämnen i vattnet. På grund detta uppmanas de som använder badstranden att undvika vatten med synlig algblomning. Det är också skäl att se till att små barn inte får i sig vatten och därmed eventuellt alger i munnen.

Upp