Mene sisältöön


Kulttuuripalkinnot

kulturpris.jpg


Paraisten kaupungin kulttuurilautakunta on valinnut
Birgitta Bröcklin vuoden 2013 kulttuuripalkinnon saajaksi

Birgitta Bröckl, jos kuka, on varsinainen tulisielu. Hänen sydämensä sykkii sille, mitä hän kulloinkin puolustaa, olkoon kyse marttatoiminnasta, kahdesta kansalliskielestämme, muinaistulista, maaseudun kehittämisestä, konserteista, lapsiperheiden hyvinvoinnista, turunmaalaisesta yhteenkuuluvuudesta, politiikasta tai perheestä. Muun muassa näillä saroilla hänen ansioluettelonsa on vaikka miten pitkä, ja hänellä on ollut tehtäviä sekä paikallisella, kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Birgitalla on kyky nähdä, milloin toimeen on ryhdyttävä ja hihat käärittävä, ja hän tekee sen kirjoittamalla yleisönosastoon, aloittamalla uuden toiminnan, soittamalla ystävilleen ja tutuilleen värvätäkseen jäseniä tai yleisöä tai ottamalla yhteyttä ministereihin tai kansanedustajiin.

Lukuisat ovat Birgitalta peräisin olevat ideat ja aloitteet, ja monet niistä ovat kasvaneet ajan myötä sekä laajuutensa että merkittävyytensä osalta, kuten muinaistulien yö, abipäivät, Leader-yhdistys I samma båt – Samassa veneessä, runon päivä, barokkipäivät, kielisuihkut, kuntakokous ja monet muut.

Birgitalla on taito tehdä työtä ruohonjuuritasolla, mutta hän taitaa yhtä lailla pitkäjännitteisen strategiatyöskentelyn. Hän muistuttaa meitä väsymättömästi kahden kansalliskielen tärkeydestä, ja hän on aina ollut voimakas kulttuurin puolestapuhuja. Turunmaan seudulle Birgitta on todellinen kulttuurin tuntija, hän tuntee runoilijoita, pelimanneja, näyttelijöitä ja kulttuuriaktivisteja koko alueelta; Birgitalle Turunmaa on sydämen asia, hän on aina valmiina toimimaan saariston puolesta.

Kulttuurilautakunta toivoo, ettei kulttuuripalkintoa ymmärretä ainoastaan kiitoksena Birgitan vahvasta panoksesta kulttuurin hyväksi, vaan lautakunta toivoo palkinnon kannustavan Birgittaa jatkamaan työtään kahden kansalliskielen, Paraisten, kulttuurin, haja-asutusalueiden ja Turunmaan puolesta.

Kulttuuripalkinnon ovat saaneet (Länsi-turunmaan kaupungin kulttuuripalkinto 2009-2011):

2013 Birgitta Bröckl
2012 ''Pargas Hardcore City'' -ryhmä
2011 Opettajat ''Joka koulu soi'' -tapahtuman takana
2010 Solveig Ekholm
2009 Mona Hemmer ja Rea Åkerfelt
2008 Anders Helenius ja Samuel Karlsson
2007 Kurt-Erik Långbacka
2006 Pargas svenska pensionärer r.f. ja koreografi Maire Alho
2005 Liisa Ake-Helariutta
2004 Karl-Gustav Laurén
2003 Ami Taulio
2002 Boundbirsn’s vänner rf
2001 Berit ja Sture Sirén
2000 Riddo Ridberg
1999 Raili Grönblom ja Margareta Sjöholm
1998 Hannu Wuorela
1997 Walter Johansson
1996 Rowlit-festivaalin taustaryhmä
1995 Eivor ”Skini” Sihvonen
1994 Egil Essén


hembygdspris.jpg

Paraisten kaupungin vuoden 2013 kotiseutupalkinto Skröbbel gåbbana -yhdistykselle

Skröbbel gåbbana on vuonna 2000 perustettu kylätoimikunta, joka toimii Paraisilla sijaitsevien Skräbbölen ja Pjukalan kylien vanhojen perinteiden säilyttämiseksi ja dokumentoimiseksi. Yhdistys on muun muassa kunnostanut Skräbbölen tuulimyllyn ja rakentanut pienoismallin Skräbbölen Myllymäestä 1920-luvulta.

"Ukot" kokoontuvat kerran kuukaudessa vanhaan saunaan rakennettuun myllytupaan, jonka he ovat kunnostaneet kerhohuoneeksi. Siellä he keskustelevat ajankohtaisista asioista ja kutsuvat toisinaan keskustelun alustajaksi jonkun ulkopuolisen esitelmöimään tai joku ukoista toimii keskustelun alustajana.

Yhdistykseltä on myös tullut seuraavat julkaisut: "Skräbböle och Pjukala genom tiderna", "Skräbböle skola, 80 år i eget hus" ja "Skäri Gostas och andra God Jul-hälsningar i PK 1932–1996". Julkaisuissa on dokumentoitu olennaisella tavalla kylien elämää ja niissä asuneita ihmisiä, mutta ne ovat myös varsinainen kultakaivos alueelle muuttaneille. Yhdistys toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisen Paraisten Kuulutukset -lehden kanssa, nykyisin sillä on lehdessä oma murrenurkka.

Yhdistykselle on myös tärkeää, että nuoremmat sukupolvet saavat tietää kylien historiasta, ja tämän takia se tekee aktiivista yhteistyötä koulun kanssa; yhdistys on muun muassa osallistunut Skräbbölen koulun oppilaiden iltapäivätoimintaan.

Sosiaalinen yhdessäolo on "ukoille" tärkeää, ja säännöllisten tapaamisten lisäksi he kokoontuvat jumppaamaan ja talvisin he vetävät maastoon hiihtoladut.

Paraisten kaupungin kulttuurilautakunta haluaa muistaa ja kiittää Skröbbel gåbbana -yhdistystä siitä työstä, jota se on tehnyt Skräbbölen ja Pjukalan kylien dokumentoimiseksi, ja erityisesti kulttuurilautakunta haluaa korostaa yhdistyksen tekemää työtä tiedon levittämiseksi julkaisujen, lehtien ja koulun kanssa tekemänsä yhteistyön välityksellä. Kulttuurilautakunta toivoo, että Skröbbel gåbbana inspiroisi muita Paraisten kyliä.

Paraisten kotiseutupalkinto

Paraisten kaupunki koostuu viidestä entisestä kunnasta, ja kaikki kantavat ylvästä historiaansa ja kotiseututunnettaan. Myös entisten kuntien osilla, kuten yksittäisillä kylillä ja saarilla on oma historiansa, jolle antavat leimansa seudulla asuneet ja siellä vaikuttaneet ihmiset sekä eläimisen entiset ja nykyiset ulkoiset edellykset.

Palkinnon tarkoituksen tulee erottua selkeästi yleisestä kulttuuripalkinnosta, joka myönnetään toimimisesta seudun kulttuurielämän hyväksi. Kotiseutupalkinto on tarkoitus myöntää toimimisesta historian ja kulttuuriympäristön hyväksi.

Palkinto annetaan merkittävästä Paraisten paikallisen historian ja kulttuuriympäristön hyväksi tehdystä työstä. Palkinto voidaan myööntää yksittäiselle henkilölle, ryhmälle tai yhdistykselle.

Kulttuurilautakunta valitsee palkinnonsaajan ja päättää palkinnon suuruudesta. Palkinto jaetaan kulttuurilautakunnan päättämin aikavälein.

Kotiseutupalkinnon ovat saaneet:

2013 Skröbbel gåbbana -yhdistys 
2012 Lennart Brunnsberg
2011 Tuulikki Wahe-Rohrbach
2010 Bernt Mårtensson


Kotiseutupalkinto Rainer Fagerlundin muistoksi

Rainer Fagerlundin muistoksi perustettiin kotiseutupalkinto vuonna 2005. Paraisten kaupungin kulttuurilautakunta myöntää palkinnon ja päättää sen myöntämistiheydestä. Palkinto voidaan luovuttaa kotiseututyön, kotiseutututkimuksen tai kotiseutua ja Paraisten historiaa koskevan tiedon levittämisen puolesta tehdystä työstä. Palkinnon ovat saaneet seuraavat henkilöt:

2011 Göran Grönroos
2010 Olle ja Pia-Gunn Anckar
2008 Olof Nordström
2007 Marita ja Arndt Reuter
2005 Göran Silander


Rainer Fagerlundin muistoksi perustettu kotiseutupalkinto myönnetään Göran Grönroosille

Göran Grönroos on suuri kulttuuri- ja kotiseutuaktivisti Paraisilla. Hän toimi Pargas Hembygdsförening rf:n puheenjohtajana ja taloudenhoitajana vuosina 1998–2006 ja toimii edelleen yhdistyksen taloudenhoitajana.

Hän toi mukaan yhdistykseen pankkimiehen osaamisensa ja rakensi yhdistyksen taloudelle sellaisen pohjan, joka mahdollisti toiminnan ammattimaisuuden ja ylipäänsä toiminnan aktivoitumisen. Göran Grönroos uskaltaa ryhtyä hankkeisiin, jotka ovat pitäneet sisällään taloudellisia riskejä, mutta jotka ovat samalla antaneet Kotiseutumuseolle ja Teollisuusmuseolle uutta nostetta, uusia toimintamuotoja tai uutta sisältöä. Hänen aikanaan on mm. rakennettu Teollisuusmuseon geologinen näyttely ja luotu museokauppa, ja tänä vuonna Paraisten kotiseutumuseon yhteyteen on rakennettu varastorakennus. Kotiseutuyhdistykset tarvitsevat tällaisia ihmisiä; ihmisiä, jotka uskaltavat ja ennen kaikkea haluavat kehittää toimintaa.

Göran Grönroos on osallistunut kotiseutuyhdistyksen julkaisusarjan julkaisemiseen ja hän on myös toimittanut useita sarjan julkaisuista, kuten esim. Strörön från Holmo, Pargasbarn i krig och fred ja Liisa Ake-Helariutan kirjoittaman kirjan Karjalan Koivistolta Vanhalle Malmille.

Tämän lisäksi Göran Grönroos on kirjoittanut mm. seuraavien tahojen historiikit: Pargas Manskör, Pargas Amatörorkester, Paraisten Sotaveteraanit ja SPR:n Paraisten osasto. Parhaillaan Göran Grönroos tekee töitä jatko-osan saamiseksi Paraisten historialle.

Kulttuurilautakunta haluaa palkinnon myötä osoittaa arvostuksensa Göran Grönroosin Paraisilla tekemää kotiseututyötä kohtaan.

Palkinto jaettiin Itsenäisyyspäivän juhlissa kaupungintalolla 6.12 2011.


Paraisten kaupungin kulttuuripalkinto

1. Kulttuuripalkinto voidaan antaa yksityisille henkilölle tai muille yhteisölle, jotka ovat merkittävällä tavalla toimineet Paraisten kulttuurielämän hyväksi.

2. Kulttuuripalkinto voidaan jakaa vuosittain kulttuurilautakunnan talousarvion puitteissa.

3. Kulttuurilautakunnan jäsenet voivat lokakuun aikana esittää kirjallisia ehdotuksia kulttuuripalkinnon saajaksi perusteluineen.

4. Kulttuurilautakunta valitsee kulttuuripalkinnon saajan ja päätöksen tulee olla yksimielinen.

5. Kulttuurilautakunta päättää kulttuuripalkinnon rahallisesta arvosta.

6. Kulttuurilautakunta päättää palkinnon luovutustilaisuudestaTulosta
Jaa |
Sivun alkuun