Mene sisältöön


Avustukset

VUODEN 2017 KULTTUURITOIMINTA-AVUSTUKSET

 • Kulttuuritoiminta-avustusten hakuaika päättyi 31.1.

 • Projektiavustusten hakuaika on 1.–28.2. Ohjeet sivun alaosassa.
  Huom! Projektiavustuksia ei voi hakea syksyllä 2017.  Varat käytetään Suomi 100 -hankkeiden avustuksiin. 

 • Suomi 100 -hankkeisiin ja tapahtumiin voi hakea avustusta 17.3.2017 asti. Lisätietoja ja hakulomake löytyvät täältä.


Yhdistyksiä ja yhteisöjä, jotka haluavat päästä osallisiksi niistä määrärahoista joita Paraisten kaupunki on talousarviossa varannut alla mainittujen toimintamuotojen tukemiseksi, kehotetaan jättämään hakemuksensa viimeistään 31 tammikuuta 2017.

 1. KULTTUURI
 • Toiminta-avustus kulttuuritoimintaa varten
 1. LIIKUNTA
 • Toiminta-avustus urheiluseuroille
 1. LAPSET JA NUORET
 • Toiminta-avustus lapsi- ja nuorisotoimintaa varten

Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista tai kaupungintalon infopisteestä.  Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti. Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastus- tai toiminnantarkustuskertomus on lähetettävä kulttuurilautakunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista. Kulttuurilautakunta voi hylätä myöhästyneet hakemukset.

Kulttuuri- , liikunta- sekä lapsi ja nuorisotoimintaa koskevat avustushakemukset osoitetaan: Paraisten kaupunki, Kulttuuriyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse kulttuuri@parainen.fi

Lisätietoja löytyy alhaalla ja tietoa antaa:

-kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson fia.isaksson@parainen.fi puh. 050 5962 601 (nuoriso, kulttuuri)
-vapa-ajansihteeri Christer Grunér christer.gruner@parainen.fi puh. 050 5962 602 (liikunta)Kulttuurilautakunnan myöntämät kulttuuritoiminta-avustukset ovat seuraavat:

1. Toiminta-avustukset

2. Tapahtuma- ja Hankeavustukset (projektiavustukset)

Kulttuuritoiminta-avustusten jakamisperusteissa kulttuurilautakunta kiinnittää pääpainon toiminnallisuuteen ja erityisesti lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan.


1.  TOIMINTA-AVUSTUSTA voidaan myöntää

- Paraisten kaupungissa kulttuuritoimintaa harjoittaville rekisteröidyille yhdistyksille, jotka eivät saa vuotuista avustusta kaupungin muusta budjettimäärärahasta

Kulttuuritoiminnalla tarkoitetaan ammattimaista tai harrastajamaista taiteen harjoittamista, taidepalvelujen tarjoamista ja käyttämistä, kotiseutuperintöä sekä paikallisen kulttuuriperinnön talteenottoa ja edistämistä.

Toiminta-avustusta myönnetään

- kulloisenkin vuoden toimintasuunnitelmaan sisältyvään toimintaan tai säännöllisesti toistuvaan kulttuuritoimintaan

- toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Toiminta-avustusta ei myönnetä toimintaan, jonka rahoitus tulee suurimmaksi osaksi kansalaisopistoilta.


Toiminta-avustuksen hakeminen

Kulttuurilautakunta julistaa avustukset haettaviksi vuosittain ilmoituksella Pargas Kungörelser – Paraisten Kuulutukset -lehteen sisältyvässä Paraisten kaupungin liitteessä. Toiminta-avustusta on haettava viimeistään 31.1.

Toiminta-avustuksia haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma ja budjetti.


Selvitys toiminta-avustuksen käytöstä

Toiminta-avustuksen käyttö selvitetään esittämällä yhdistyksen hyväksytty toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus.

Avustuksia saavat yhdistykset ja yhteenliittymät sitoutuvat antamaan kaupungille luvan hallintonsa ja tiliensä tarkastamiseen.


Toiminta-avustuksen maksaminen

Edellisvuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on lähetettävä kulttuurilautakunnalle ennen myönnetyn avustuksen maksamista.

2.  TAPAHTUMA- JA PROJEKTIAVUSTUSTA voidaan myöntää

- taide- ja kulttuuritapahtumien sekä näyttelyjen järjestämiseen

- Paraisten kaupungissa järjestettävien sellaisten taide- ja kulttuuriprojektien toteuttamiseen, joita voidaan pitää kertaluonteisina tai tavanomaiseen kulttuuritoimintaan kuulumattomina

- tapahtumiin tai projekteihin, joihin osallistumista ei rajoiteta asukkaille jäsenyyden, kutsun tai muun vastaavan perusteella.

Hankeavustusta ei myönnetä sellaisille tapahtumille tai muille projekteille, joiden pääasiallinen tarkoitus on tuottaa voittoa.


Tapahtuma- ja projektiavustuksen hakeminen kulttuuritoimintaa varten

Projektiavustusta haetaan erillisellä lomakkeella. Lomake julkaistaan kaupungin verkkosivuilla, ja se on saatavilla aluekonttoreista ja kaupungintalon infopisteestä. Hakemukseen on aina liitettävä projektisuunnitelma sekä budjetti/kustannusarvio.

Tapahtuma- ja projektiavustusta on haettava viimeistään 31.1 (ajanjakso maaliskuu – elokuu 2017). Tapahtuma- tai hankeavustusta ei myönnetä jo toteutetuista tapahtumista, näyttelyistä tai projekteista.


Selvitys projektiavustuksen käytöstä ja hankeavustuksen maksaminen

Tapahtuma- ja hankeavustuksen käyttö selvitetään erillisellä lomakkeella.

Hankeavustuksen käytöstä on pyynnöstä annettava tositteisiin perustuva selvitys.

Avustuksia saavat yhdistykset ja yhteenliittymät sitoutuvat antamaan kaupungille luvan hallintonsa ja tiliensä tarkastamiseen.

Jos avustus on myönnetty tapahtumaan, näyttelyyn tai projektiin, joka on jäänyt toteuttamatta tai jonka toteutus ei ole yltänyt hakemuksessa ilmoitettuun suuruusluokkaan, avustusta ei saa siirtää muihin järjestelyihin.

Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun