Till innehållet


Aktuellt

Kulturnämnden beviljar evenemangs- och projektunderstöd för kulturverksamhet under perioden 1.9.2018 – 28.2.2019 samt projektunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet för samma period

Regler för understödet finns på stadens hemsida:  www.pargas.fi/kultur och www.pargas.fi/ungdomsarbete, där hittar man även den blankett som skall användas, samt redovisningsblanketten.

Ansökningarna riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi senast torsdagen 13.9.2018

Tilläggsinformation kan ges av: kulturchef Ann-Sofie Isaksson tel.  050 5962 601 fia.isaksson@pargas.fi  och fritidssekreterare Tove Dahlén tel. 040 5621825 tove.dahlen@pargas.fi  

border.jpg

SR_BioSydvast_Logo.jpg
KOMMANDE FILMER HITTAR DU HÄR.

border.jpg

Show 2019
1.jpg
Vill du vara med i nästa ungdomsshow i Pargas?

Är du intresserad av att stå på scenen, som sångare, dansare, statist, skådis eller musiker? Eller vill du jobba med produktionen bakom kulisserna, med teknik, marknadsföring, smink, scenografi eller kostym?

Nu är det dags att anmäla sig till showen. Anmälningar tas emot onsdagen den 22.8 kl. 16 i PIUGs kultursal. Kan du inte komma på uppropet den 22.8 kan du anmäla dig senast den 24.8 till show@pargas.fi

Vem kan delta?

Du som är 13-23 år, dvs från åk 7 och uppåt och som är skriven i Pargas eller går i skola i Pargas. Du skall också ha möjlighet att delta vid regelbundna repetitioner eftermiddagar och kvällar under tidsperioden september 2018 - januari 2019. Föreställningsperioden är 9.1 – 12.2.2019, ca 20 föreställningar

Nytt för gymnasiestuderande!
Nytt för i år är att studeranden vis Pargas svenska gymnasium och Paraisten Lukio kan anmäla sig till en kulturkurs där de under skoltid kan arbeta med ungdomsshowen. Att man deltar i gymnasiekursen betyder inte nödvändigtvis att man bör stå på scenen under själva produktionen.Kulturnämnden lediganslår riktade projektunderstöd för evenemanget Kulturparlamentet.

Kulturparlamentet är en kulturfestival i skarven mellan sommar och höst, dvs 22.8-9.9.2018. Kulturparlamentet är ett paraplyprojekt där man vill lyfta fram konsten och kulturen som en viktig del av samhället och samhällsdebatten. Projektet koordineras av stadens kulturenhet och det görs en gemensam marknadsföring av de olika händelserna.

Föreningar och grupper kan nu anhålla om projektunderstöd för olika händelser under Kulturparlamentet. Till ansökan skall man bifoga en beskrivning av händelsen (=projektet) och en budget. Alla projekt bör ha en egen ekonomisk andel. Kulturnämnde fattar beslut om understödet och det betalas ut i efterskott mot redovisning.

Ansökan skall riktas till Pargas stad, kulturnämnden, Strandvägen 28, 21600 Pargas. För ändamålet finns en ansökningsblankett (projektansökan) på www.pargas.fi/kultur  Sista ansökningsdag är onsdagen den 16.5.2018. Ansökan kan också lämnas in per e-post till kultur@pargas.fi


border.jpg

Kulturnämnden beviljar evenemangs- och projektunderstöd för kulturverksamhet under perioden 1.3.2018 – 31.8.2018 samt projektunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet för samma period

Regler för understödet finns på stadens hemsida:  www.pargas.fi/kultur och www.pargas.fi/ungdomsarbete, där hittar man även den blankett som skall användas, samt redovisningsblanketten.

Ansökningarna riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi senast den 28.2.2018

Tilläggsinformation kan ges av: kulturchef Ann-Sofie Isaksson tel.  050 5962 601 fia.isaksson@pargas.fi  och kulturproducent Tom Grönroos tel. 040 4885 746 tom.gronroos@pargas.fi  

Läs mera på sidan UNDERSTÖD

border.jpgUNDERSTÖD

Föreningar och grupper, vilka önskar bli delaktiga av de anslag som Pargas stad reserverat i budgeten för nedannämnda verksamheter uppmanas inlämna sina ansökningar senast den 4 februari 2018.

  1. KULTUR
  • Verksamhetsunderstöd för kulturverksamhet
  1. IDROTT
  • Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar
  1. BARN OCH UNGDOM
  • Verksamhetsunderstöd för barn- och ungdomsverksamhet

Verksamhetsunderstöd söks på en särskild blankett. Blanketten publiceras på stadens hemsida och kan fås på områdeskontoren och vid stadshusets infodisk. Till ansökan skall bifogas verksamhetsplan och budget. Föregående års verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- eller verksamhetsgranskningsberättelse skall sändas till kulturnämnden innan beviljat understöd kan betalas ut. Försenade ansökningar kan förkastas av kulturnämnden.

Ansökningarna om understöd för kultur, idrott och barn och ungdom riktas till Pargas stad, Kulturenheten, Strandvägen 28, 21600 Pargas eller per e-post till kultur@pargas.fi.

Tilläggsinformation finns på www.pargas.fi och kan ges av:

kulturchef Ann-Sofie Isaksson fia.isaksson@pargas.f i 050 5962 601 (ungdom, kultur) fritidssekreterare Mikael Enberg mikael.enberg@pargas.fi 040 4886070 (idrott) 

Läs mera på sidan UNDERSTÖD

border.jpgHändelsekalender
Vill du veta vad som häner runtom i Pargas, läs följande händelsekalendrar:

Pargas.today: https://par.finday.fi/sv
Skärgårdsupplevelser Saaristo.org
Pargas stads Händelsekalender

Pargas Kultur | Parinen Kulttuuri
Facebook sidan för kultur har nu över 1 500 gillande! För dig som vill veta vad som händer på kulturfältet i Pargas eller för dig som vill lyfta fram ert kulturevenemang/verksamhet... Pargas Kultur är till för ALLA! PARGAS KULTUR | PARAINEN KULTUURI

SR_PargasKultur_Logo_TextStor_Portrait_Color_200_pix.jpg

 För aktuella evenemang i kommunen se även stadens evenemangskalender och Facebook PARGAS KULTUR | PARAINEN KULTUURI

Skriv ut
Dela |
Upp