Till innehållet


Kulturpris

kulturpris.jpg

Pargas stads kulturnämnd har utsett eldsjälen Birgitta Bröckl till kulturpristagare år 2013


I år delar Pargas stads kulturnämnd ut två kulturpris och ett hembygdspris. Kulturpristagare är Bosse Mellberg och Tomi Satomaa, hembygdspriset går till Skärgårdsstiftelsen.
Prisen överräcks den 5 december kl. 13 i Pargas stadsbibliotek på evenemanget Förfest. Tillställningen är öppen för allmänheten.

Bosse Mellberg är ordförande för föreningen Korpo Jazz som ordnar festivalerna Korpo Sea Jazz och Sibelius i Korpo, han är också medlem i Korpo Kulturgillets styrelse och han har jobbat som chef på Skärgårdscentrum Korpoström.

Med andra ord är Bosse Mellberg involverad i det mesta av kulturella aktiviteter i Korpo. Hans hjärta klappar också varmt för allmogebåtstraditionen och för skärgårdskulturen och -identiteten i allmänhet. Bosse Mellberg är alltid beredd att ställa upp där hans insats behövs om det sedan handlar om filmroller eller styrelseuppdrag.

Tomi Satomaa är kantor i Väståbolands församling men också turnerande konsertorganist, körledare och pedagog. Under Tomi Satomaas ledning har Väståbolands församlingars musikliv blomstrat upp, det handlar om allt från storkonserter så som Mozarts Requiem i september i år, till enskilda konserter och konsertserier så som Sommarnatt i Pargas.

Tomi Satomaa sitter i styrelserna för Pargas Orgeldagar och i Barockens labyrinter. Han har grundat och leder kören Pargas Vokalensamble, en kammarkör som snabbt har nått en hög standard. Tomi Satomaa undervisar också i orgelspel vid Musikinstitut Arkipelag och han har utvecklat Finlands första pedalklaviatur för barn till orgeln i Pargas kyrka.


Kulturpristagarna:
2016 Initiativtagarna till skateparken
2015 De ungas vänner på Ålön rf
2015 Vrakplundrarförlaget
2014 Heikki Heinonen
2014 Barfotastigen
2013 Birgitta Bröckl
2012 Gruppen "Pargas Hardcore City"
2011 Lärarna bakom "Joka koulu soi"
2010 Solveig Ekholm
2009 Mona Hemmer och Rea Åkerfelt
2008 Anders Helenius och Samuel Karlsson
2007 Kurt-Erik Långbacka
2006 Pargas svenska pensionärer r.f. ja koreograf Maire Alho
2005 Liisa Ake-Helariutta
2004 Karl-Gustav Laurén
2003 Ami Taulio
2002 Boundbirs´n:s vänner
2001 Berit och Sture Sirén
2000 Riddo Ridberg
1999 Raili Grönblom och Margareta Sjöholm
1998 Hannu Wuorela
1997 Walter Johansson
1996 gruppen bakom Rowlit-festivalen
1995 Eivor ”Skini” Sihvonen
1994 Egil Essén


Pargas stads hembygdspris

Staden Pargas består av fem f.d. kommuner och alla bär på sin egen stolta historia och hembygdskänsla och även delar av de f.d. kommunerna, så som enskilda byar eller öar, har sin egen historia präglad av de människor som bott och verkat där samt de yttre förutsättningarna man levt/lever i.

Syftet med priset bör klart skilja sig från de allmäna kulturpriset som ges för emn insats för kulturlivet på orten. Hembygdspriset skall vara ett pris för insatser för historien och kulturmiljön.

Priset ges för en betydande insats för den lokala historien och kulturmiljön i Pargas. Pristagaren kan var en enkild person, en grupp eller en förening.

Kulturnämnden utser pristagaren och fattar beslut om prisets storlek. Priset delas ut med en sådan intervall som kulturnämnden besluter om.

Pargas stads hembygdspris år 2017 går till Åbolands skärgårdsstiftelse. Åbolands skärgårdsstiftelses mål är att verka för en levande skärgård genom att främja och stödja möjligheterna för fast boende i och inflyttning till skärgården, och även på andra sätt främja en hållbar ekonomisk, ekologisk och sociokulturell utveckling i Åbolands skärgård.

Bland annat har man anskaffat sig Brännskärs hemman i Nagu södra skärgård och hyrt ut det för att med arrendatorn/företagaren utveckla näringsverksamhet på ön och även småskalig turismverksamhet. Från och med 1.1..2018 hyR stiftelsen ut i andra hand delar av Björkholmen i Pargas skärgård för turismverksamhet. På ön har funnits turismverksamhet i 50 år.                                                        

Sedan år 2015 är Åbolands skärgårdsstiftelse majoritetsägare av Skärgårdscentrum Korpoström. Korpoström är ett besökscentrum där vetenskap, natur, konst och kultur möts med skärgården som utgångspunkt. Skärgårdscentrum Korpoström har under de senaste åren höjt sin profil som ett kunskapscentrum för skärgårdens liv, historia, natur och kultur.

2015 Lisa Ake-Helariutta
2015 Stig Engman
2014 Dolly och Leif Heino
2013 Skröbbel gåbbana
2012 Lennart Brunnsberg
2011 Tuulikki Wahe- Rohrbach
2010 Bernt Mårtensson


Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne

Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne inrättades år 2005 och kan delas ut av kulturnämnden i Pargas stad med den intervall som kulturnämnden besluter. Priset kan ges för hembygdsarbete, hembygdsforskning eller för att sprida kunskap om hembygden och Pargas historia. Mottagare för Hembygdspriset till Rainer Fagerlunds minne:

2011 Göran Grönroos
2010 Olle och Pia-Gunn Anckar
2008 Olof Nordström
2007 Marita och Arndt Reuter
2005 Göran Silander


Pargas stads kulturpris

  1. Kulturpriset kan delas ut åt enskilda personer, föreningar eller andra sammanslutningar, vilka på ett betydande sätt verkar för kulturlivet i Pargas.

  2. Kulturpriset kan utdelas årligen inom kulturnämndens budget.

  3. Kulturnämndens medlemmar kan inom oktober månad inkomma med skriftliga förslag, med motiveringar, till kulturpristagare.

  4. Pristagaren utses av kulturnämnden och beslutet bör vara enhälligt.

  5. Kulturnämnden besluter vilket penningvärde kulturpriset skall ha

  6. Priset delas ut vid en tillställning som kulturnämnden besluterSkriv ut
Dela |
Upp