Mene sisältöön


Avoimia työpaikkoja

12.10.2017


Saaristokaupunki etsii uusia työntekijöitä!

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi.

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.

Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.  
Vesihuoltolaitos:

pyora_kori_rgb.jpgPROSESSINHOITAJA / LAITOSMIES Paraisten kaupungin vesihuoltoon

Paraisten kaupunki vahvistaa työtiimiään prosessinhoitajalla. Tuleviin haasteisiin ja tarpeisiin vastaamiseksi haemme osaavaa ja aikaansaavaa ihmistä prosessinohjaukseen, prosessinhoitamiseen sekä kunnossapito- ja huoltotöihin toiminta-alueellemme Paraisten kaupunkiin.

Päätehtäviä ovat Paraisten jätevedenpuhdistamon käyttö- ja kunnossapitotehtävät. Työhön kuuluvat myös Paraisten vesihuoltolaitoksen putkiverkon ja pumppaamojen käyttötehtäviä sekä Paraisten kaukolämpölaitoksen käyttö- ja kunnossapitotehtäviä.

Tehtävä sisältää mekaanista huolto-ja kunnossapitotyötä, joten näiden hallinnalle sekä koulutukselle annamme suuren painoarvon. Prosessinvalvonta ja huolto-ohjelmat edellyttävät monipuolista it-tekniikan hallintaa. Työtehtävät suoritetaan suurelta osin itsenäisesti, mutta työ edellyttää myös kykyä tiimityöskentelyyn. Työhön sisältyy vuorokausiraporttien laadintaa sekä varallaolo noin kerran kuukaudessa.

Prosessinhoitajan kelpoisuusehtona on tehtävään soveltuva ammattikoulutus (prosessitekninen koulutus) tai muu tekniikan alan koulutus sekä riittävä työkokemus. Ajokortti on työssä välttämättömyys.

Odotamme hakijalta hyvää terveyttä, dynaamisuutta, luotettavuutta, hyviä yhteistyötaitoja sekä mahdollisuutta joustaa työajoissa.

Luemme ansioksi voimassaolevan vesityökortin, Tieturva I:n, työsuojelukortin ja tulityökortin.

Työsopimussuhde on kokopäiväinen ja voimassa toistaiseksi, koeaika on 4 kuukautta. Palkka määräytyy TS-sopimuksen mukaan (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus). Tarkoituksena on työsuhteen täyttäminen 1.1.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävään valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työn aloittamista.

Lisätietoja varten pyydämme ottamaan yhteyttä vesihuoltopäällikkö Marko Rusiin, puh. 040 488 5919 tai s-posti marko.rusi@parainen.fi

Hakemus ja siihen liittyvät opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa perjantaihin 13.11.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Paraisten kaupunki, vesihuoltolaitos, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköisesti marko.rusi@parainen.fi

Kuoreen merkintä ”Prosessinhoitaja / Laitosmies”.

OLEMME NUOREKAS, DYNAAMINEN SEKÄ INNOVATIIVINEN TIIMI. TERVETULOA JOUKKOON!

 Elinkeinopalvelut:

iphone 2 083.JPG

Paraisten kaupunki hakee

Saaristomeren biosfäärialueen koordinaattorille äitiysvapaan sijaista 80 %:n työsuhteeseen

ajaksi 11.12.2017–31.12.2018.

Saaristomeren biosfäärialueen toiminnassa paneudutaan sekä paikallisiin että globaaleihin kestävän kehityksen kysymyksiin. Biosfäärialueen toiminta on keskittynyt erityisesti Paraisten kaupungin ja Kemiönsaaren kunnan saaristoalueille. Äitiysvapaan sijainen työskentelee yhdessä koordinaattorin toisen osa-aikaisen sijaisen kanssa, jolla on omat vastuualueensa toiminnassa. Biosfäärialueen koordinointi on käytännössä biosfäärialueen toiminnan suunnittelua ja täytäntöönpanoa sekä toiminnasta raportointia. Biosfäärialueen toimintaa voivat toteuttaa muutkin organisaatiot kuin Paraisten kaupunki. Äitiysvapaan sijaisella on päävastuu koordinoinnista, mutta hän tekee monissa asioissa yhteistyötä toisen sijaisen kanssa. Toiminta tapahtuu useimmiten yhteistyössä eri organisaatioiden välillä ja pitää sisällään sekä suuriin alueellisiin tai kansainvälisiin hankkeisiin osallistumista että pienempien paikallisten hankkeiden toteuttamista, tieteelliseen tietoon ja perinnetietoon keskittyviä seminaareja, yhteistyöverkostojen ylläpitämistä ja informaation levittämistä ym. Biosfäärialue toimii Unescon MAB-ohjelman alaisuudessa ja edellyttää kansainvälistä yhteistyötä ja raportointia Unescolle. Biosfäärialueella on ohjausryhmä, joka suunnittelee ja seuraa biosfäärialueen toimintaa. Päävastuu ohjelmasta on Varsinais-Suomen ELY-keskuksella, mutta hallintoa hoitaa Paraisten kaupunki yhteistyössä ELY-keskuksen ja Kemiönsaaren kunnan kanssa. Lisätiedot: www.saaristomerenbiosfaarialue.fi.

Haemme henkilöä, jolla on tehtävään soveltuva tutkinto ja työkokemus, hyvä kielitaito (ruotsi, suomi ja englanti), kestävän kehityksen tuntemusta sekä kokemusta projektinhallinnasta. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyä, joustavuutta, hyviä ihmissuhdetaitoja ja hyvää paikallistuntemusta.

Toimisto sijaitsee Korppoossa, mutta työ vaatii liikkumista koko Turunmaan alueella ja edellyttää ajokorttia ja autoa. Etätyöskentely on mahdollista.

Kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen toimitetaan Paraisten kaupungille 23. lokakuuta 2017 klo 15 mennessä. Lähetä hakemus joko osoitteeseen Paraisten kaupunki, Elinkeinopalvelut, Kauppamiehentie 1, 21710 Korppoo, kuoreen merkintä ”Koordinaattori/Biosfäärialue”, tai sähköpostitse osoitteeseen parainen@parainen.fi.

Lisätietoja antaa biosfäärialueen koordinaattori Katja Bonnevier, puh. 040 356 2655, s-posti katja.bonnevier@parainen.fi. 


Rakennusvalvontayksikkö:

purjehdus_.jpg
Tarkastusinsinööri, Paraisten kaupunki, ympäristöosasto, rakennusvalvontayksikkö


Julistamme haettavaksi tarkastusinsinöörin viran.

Kaupungin rakennusvalvonnassa käsitellään ja valmistellaan kaikki rakentamiseen vaadittavat luvat. Tarkastusinsinöörin työtehtäviin sisältyy muun muassa rakennuslupien valmistelua, toimenpidelupien ja ilmoitusten käsittelemistä ja katselmusten suorittamista.

Tarkastusinsinöörin sijoituspaikka on Korppoon saaristokonttori.

Pääasiallinen katselmusten suoritusalue ovat Nauvon ja Korppoon alueet, mutta myös muualla kunnan alueella voi olla tehtäviä.

Edellytämme, että hakija tuntee maankäyttö- ja rakennuslain ja että hakijalla on kokemusta suunnittelu- sekä työmaatehtävistä. Arvostamme yhteistyötaitoja, joustavuutta sekä kokemusta rakennusvalvontatehtävistä.

Oman auton käyttömahdollisuutta edellytetään ja saariston tuntemus on eduksi.

Tarkastusinsinöörillä tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai aikaisempi teknillisen koulun talonrakennustekniikan opintosuunnalla suoritettu insinöörin tai teknikon tutkinto. Virassa vaaditaan ruotsin ja suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Todistukset kielitaidosta tulee liittää hakemukseen.

Palkka määräytyy TS-sopimuksen mukaisesti (Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus).

Virassa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus ennen viran vastaanottamista.

Virka täytetään 1.1.2018 lähtien.

Lisätietoja

Johtava rakennustarkastaja Sanna Simonen 050 596 2642

Rakennustarkastaja Joakim Nyström 0400 929 044

Sähköposti etunimi.sukunimi@parainen.fi

Hakuaika päättyy 1.11.2017.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 1.11.2017 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rakennusvalvonta, Rantatie 28, 21600 Parainen.

 Päivähoitoyksikkö:

barn,pargas.jpgJatkuva rekrytointi lyhytaikaisiin sijaisuuksiin päivähoitoyksikössä.

Lähetä avoin hakemus osoitteeseen opetus@parainen.fi tai Paraisten kaupunki, päivähoitoyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen.        

              

                                                             * * *

Haluatko työskennellä ulkona lasten parissa?

Haemme ohjaajaa Utön leikkipuistotoimintaan 12 viikkotunniksi (ma-to klo 9–12) mahdollisimman pikaisesti.

Lisätiedustelut: Pia Hotanen, varhaiskasvatuspäällikkö

Puh. 044 358 5985 tai pia.hotanen@parainen.fi


                                                                             * * *


                 Varhaiskasvatusyksikössä julistetaan haettavaksi seuraava tehtävä

                 Ryhmäperhepäivähoitaja Solgrändin ryhmäperhepäiväkotiin 1.12.2017–                            31.7.2018, kaksikielinen  

Kelpoisuusehdot sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaiset. Palkkaus ja työaika KVTES:n mukaiset, koeaika neljä kuukautta. Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote.

Lisätietoja antaa perhepäivähoidon ohjaaja Annette Karlsson, puh. 050 533 3472 tai annette.karlsson@parainen.fi

Hakemus toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, varhaiskasvatusyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen opetus@parainen.fi 25.10.2017 klo 12.00 mennessä. Haastattelut pidetään 31.10.2017 ja 1.11.2017.


                                                           

 

      

       


Sosiaali- ja terveydenhuolto:


puhalluspoika_rgb.jpg                                                              

           
                                  

                                                             

                                                            

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJA vanhustenhuoltoon, 2-vuorotyö, Koivukodon palveluasuminen/Parainen. Vakituinen työsuhde.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 154237. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 30.10.2017 klo 12:00.

Lisätietoja antaa vanhustyön ohjaaja Carina Willberg, puh 0400 202 848


                                                                    * * *

                         

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon sijaisuuden:

LÄHIHOITAJIA vanhustenhuoltoon, kotipalvelu/Parainen. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.
Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.
Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


Lisätietoja antavat

Maarit Silván             puh. 050 596 2615 tai

Eeva Suominen       puh. 044 358 5840 


                                                                  * * *


Paraisten kaupungin sosiaalipalveluyksikkö hakee tukihenkilöitä nuorille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö ohjaa, kannustaa ja toimii nuoren ystävänä ja seurana erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa kuten esimerkiksi elokuvissa, uimahallissa, konserteissa, kaupungilla yms.

Kaupungin sosiaalipalveluyksikkö tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen. Tuntimäärä on tarpeen mukaan enintään 10 tuntia/kuukausi. Tukihenkilön tulee olla tuettavan perheen ulkopuolinen henkilö, joka sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tukihenkilö ja tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tarkemmin tapaamisten sisällöstä. Alaikäisen kanssa toimivan tukihenkilön tulee esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta. Tukihenkilön itse tulee olla vähintään 16-vuotias.

Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 30 €/kk. 

Tarkempia tietoja antaa sosiaaliohjaaja Nora Johansson, puh. 040-488 5949 tai nora.johansson@parainen.fi

                                                             * * * * *         

                                           

Paraisten kaupunki tarvitsee VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin.


SAIRAANHOITAJA

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127218.

LÄHIHOITAJA

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi työavain 127237.


HOITOAPULAINEN, PARAINEN

Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127242. 


LAITOSAPULAINEN, PARAINEN

Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127244 . 


Yhteyshenkilöt: 

Hoitotyön johtaja Ann-Helen Saarinen / terveyskeskus Parainen 040 820 9658

vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist/ lääkärivastaanotto 040 488 5503
osastonhoitaja Marika Cederlöf / Malmkulla 040 488 5843
osastonhoitaja Ann-Christin Elmvik / vuodeosasto 040 488 5524
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö 040 488 5590

vanhustyön ohjaaja Ramona Pettersson/Sateenkaari Korppoo 040 458 0400
vanhustyön ohjaaja Kerstin Savolainen / Grannas, Nauvo 040 488 5589
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
vastaava sairaanhoitaja Tove Lehtinen / kotisairaanhoito, Parainen 040 488 5566
vastaava ohjaaja Maarit Silván / kotipalvelu, Parainen 050 596 2615
vastaava ohjaaja Eeva Suominen / kotipalvelu, Parainen 044 358 5840
palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg /palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
muistikoordinaattori Janina Dahla / vanhusten päivätoiminta 040 488 6055

vanhustyönjohtaja Gun Sirén 02 4585700 puhelinaika ma-pe klo 8.15-9.00

tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta.

Hakemus voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


 
Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun