Mene sisältöön


Avoimia työpaikkoja

7.4.2017


Saaristokaupunki etsii uusia työntekijöitä!

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi.

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.

Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.  koysi_rgb.jpg
TEKNISTEN TUKITOIMINTOJEN MUUTOSJOHTAJA (TEKNINEN PÄÄLLIKKÖ 24 KUUKAUDEN MÄÄRÄAJAKSI)

Paraisten kaupunki on perustanut uuden teknisen päällikön viran. Haemme nyt muutosjohtajaa ohjaamaan ja toteuttamaan kaupungin teknisten tukitoimintojen yhteensovittamisen. Yhdistettävät toiminnot ovat palvelutoiminnot (kiinteistöt, ruokapalvelu ja siivous), vesihuolto, liikenneväylät sekä puistojen, yleisten alueiden ja liikuntapaikkojen hoito. Tekninen päällikkö koordinoi suurta osaa kaupungin investointihankkeista.

Tehtävänäsi on 24 kuukauden aikana:

  • luoda nykyaikainen, kustannustehokas toimintamalli palveluntuotantoa ja investointeja varten
  • tuotteistaa toiminta ja tehdä palveluntuotantoa koskevia painotuksia
  • luoda valmius vastata maakunta- ja sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin
  • selvittää vesihuollon yhtiöittämisen edellytykset.

Tekninen päällikkö toimii vastuunalaisena toimialapäällikkönä ja esittelee toimialan asiat vastuunalaisessa poliittisessa toimielimessä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto sekä ruotsin ja suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Lisäksi arvostetaan kokemusta teknisen alan johtamistehtävistä, dokumentoitua kokemusta muutosprojekteista ja hyviä sosiaalisia taitoja.

Palkka määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti. Koeaika on neljä kuukautta.

Lisätietoja virasta antaa kaupunginjohtaja Patrik Nygrén (+358 40 511 4383, patrik.nygren@parainen.fi).

Jätä hakemuksesi palkkatoivomuksineen 28.4.2017 klo 12 mennessä sähköisesti Kuntarekry-palvelun kautta (https://www.kuntarekry.fi), työavain 135023, tai kaupungin kirjaamoon, Paraisten kaupunki, Hallintopalvelut, Rantatie 28, 21600 Parainen. Liitä hakemukseesi CV ja hakukirje myös jättäessäsi hakemuksesi sähköisesti 

Suomenkielinen koulutus:

purjehdus_.jpg


Paraisten kaupungin suomenkielinen koulutus julistaa haettavaksi seuraavat virat ja tehtävät:

1. Luokanopettajan virka 1.8.2017 alkaen toistaiseksi.
Ensisijaisena sijoituspaikkana Koivuhaan koulu (vuosiluokat 1-6). Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimiopettajuustaitoja. Hakijalla tulee olla valmius opettaa käsityötä ja kuvataidetta. Arvostamme erikoistumisopintoja ja kokemusta maahanmuuttajataustaisten lasten opetuksesta.

2. Tuntiopettaja (16h) ajalle 10.8.2017–31.7.2018.
Ensisijaisena sijoituspaikkana Koivuhaan koulu (vuosiluokat 1-6). Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyö- ja tiimiopettajuustaitoja. Arvostamme kokemusta samanaikaisopettajuudesta.

3. Tuntiopettaja (16h) ajalle 10.8.2017–31.7.2018.
Ensisijaisena sijoituspaikkana Nilsbyn koulu (vuosiluokat 1-6). Tehtävään liittyvät haastattelut pidetään viikon 18 aikana. Tehtävässä edellytetään hyviä ryhmänhallinta- sekä opetuksen eriyttämisen taitoja. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyötaitoja niin koulun sisällä kuin monialaisessa verkostossakin. Tehtävässä tarvitaan myös taitoa ja innostusta käyttää uutta opetusteknologiaa oppilaiden oppimisen tukena.

4. Matematiikan ja fysiikan tuntiopettaja ajalle 10.8.2017–31.7.2018.
Ensisijaisena sijoituspaikkana Paraistenseudun koulu (vuosiluokat 7-9). Edellytämme monipuolista ja vahvaa tvt-osaamista sekä kokemusta tvt:n käytöstä opetuksessa. Tehtävään sisältyy mahdollisesti koulun tvt-asioiden hoitamista. Opetustuntimäärä noin 18–20 tuntia /vko.

5. Äidinkielen ja kirjallisuuden tuntiopettaja ajalle 10.8.2017–31.7.2018.
Ensisijaisena sijoituspaikkana Paraistenseudun koulu (vuosiluokat 7-9). Eduksi katsomme monipuoliset tvt-taidot ja kokemuksen tvt:n käytöstä opetuksessa. Tehtävään sisältyy mahdollisesti filosofian opetusta lukiossa. Opetustuntimäärä noin 16–18 tuntia/vko.

Tiedustelut:

Koivuhaan koulu: Merja Huvila, puhelin 044 358 5749, merja.huvila@parainen.fi

Nilsbyn koulu: Sammy Järnström, puhelin 044 358 5797, sammy.jarnstrom@parainen.fi

Paraistenseudun koulu: apulaisrehtori Johanna Järvinen, puhelin 050 596 2606, johanna.jarvinen@parainen.fi sekä rehtori Ari Rintanen, puhelin 040 548 0541 ari.rintanen@parainen.fi

Hakemus toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, Suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostilla osoitteeseen opetus@parainen.fi 24.4.2017 klo 12:00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo ja virkakelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset. Hakemuksia ei palauteta. Virkaan tai tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon valinnasta ja virkaan valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.


 


Päivähoitoyksikkö:

barn,pargas.jpg


Jatkuva rekrytointi lyhytaikaisiin sijaisuuksiin päivähoitoyksikössä.

Lähetä avoin hakemus osoitteeseen opetus@parainen.fi tai Paraisten kaupunki, päivähoitoyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen.

                                                                 * * *

Päivähoitoyksikössä julistetaan haettavaksi seuraavat tehtävät:

  1. Päiväkodin johtaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, päiväkoti Villa Kamomilla

Kelpoisuusehdot sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaiset. Palkkaus ja työaika KVTES:n mukaiset, koeaika neljä kuukautta. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote. Edellytämme ruotsin ja suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Kielitaito osoitetaan todistuksilla.

Haemme johtajaa, joka on positiivinen, kehittämissuuntautunut ja hyvä tiimityöntekijä, jolla on hyvät yhteistyötaidot.

Lisätietoja antaa päivähoidon päällikkö Pia Hotanen puh. 044 358 5985 tai pia.hotanen@parainen.fi.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, päivähoitoyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen opetus@parainen.fi 26.4.2017 klo 15.00 mennessä. Merkitse hakemukseen tehtävänumero.


         2. Erityislastentarhanopettaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

  1. Lähihoitaja 1.8.2017 alkaen toistaiseksi, kaksikielinen, vuoropäiväkoti Villa Kamomilla
  2. Lastentarhanopettaja 1.8.2017 toistaiseksi
  3. Lastentarhanopettaja 1.8.2017 toistaiseksi, päiväkoti Karusellen, Nauvo
  4. Lähihoitaja ajalle 1.8.2017-31.7.2018, Peikkorinteen päiväkoti
  5. Lähihoitaja ajalle 1.8.2017-31.7.2018, kaksikielinen, vuoropäiväkoti Villa Kamomilla

Ensisijainen sijoituspaikka mainitaan tehtävänimikkeen jälkeen, mutta tarvittaessa tehtävä voidaan sijoittaa myös muuhun päiväkotiin päivähoitoyksikössä.

Kelpoisuusehdot sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaiset. Palkkaus ja työaika KVTES:n mukaiset, koeaika neljä kuukautta. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote.


Haemme tehtäviin henkilöitä, jotka ovat positiivisia, kehittämissuuntautuneita ja hyviä tiimityöntekijöitä.

Lisätietoja tehtävästä 2 antaa päivähoidon päällikkö Pia Hotanen, puh. 044 358 5985 tai pia.hotanen@parainen.fi.

Lisätietoja tehtävästä 5 ja 9 antaa päiväkodin vastaava Annika Ekblad, puh. 040 488 5972.

Lisätietoja tehtävästä 6 antaa päiväkodin johtaja Ann-May Landor, puh. 044 358 5826.

Lisätietoja tehtävästä 7 antaa päiväkodin johtaja Heidi Lindqvist, puh. 040 488 5718.

Lisätietoja tehtävästä 8 antaa päiväkodin johtaja Kerstin Lassinniemi, puh. 044 358 5870.


Hakemus toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, päivähoitoyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen opetus@parainen.fi 26.4.2017 klo 15.00 mennessä. Merkitse hakemukseen tehtävänumero. Haastattelut pidetään 3.5 ja 4.5.2017.

 

      

       

Ruokapalvelut:

etukuva21.jpgParaisten kaupungin ruokapalvelu tarvitsee VUOSILOMA- JA SAIRAUSLOMASIJAISIA ruokapalvelutyöntekijän ja kokin tehtäviin.


Kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä, hygieniapassi. Eduksi katsotaan ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen taito.

Tehtävä edellyttää aitoa kiinnostusta keittiötyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.

Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Tiedustelut:

ruokapalvelupäällikkö Niina Isberg / Paraisten kaupunki, niina.isberg@parainen.fi

ruokapalveluesimies sij. Eva Bergman / Paraisten keskuskeittiö 040 488 5600
ruokapalveluesimies Marika Andersson / Malmkullan keittiö, 040 488 6030
ruokapalveluesimies Gunnel Malm / Nauvon alue, 040 488 5603
ruokapalveluesimies Gunilla Gustafsson / Korppoon alue, 040 488 6029
ruokapalveluesimies Maria Dahlqvist / Houtskarin ja Iniön alueet, 044 358 5977

 


Sosiaali- ja terveydenhuolto:


puhalluspoika_rgb.jpg


                                                             Asuminen ja työskentely saaristomaisemassa meren äärellä on monen unelma. Paraisten noin 15 500 asukkaan ainutlaatuinen saaristokaupunki käsittää suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen tuhansista saarista ja luodoista.

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi TERVEYSKESKUSHAMMASLÄÄKÄRIN tehtävän Nauvon ja Korppoon kunta-alueella.

Työ jakautuu kunta-alueiden välillä seuraavasti: Nauvo 60 % ja Korppoo 40 %.

Kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun hammaslääkärin kelpoisuus. Lisäksi hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää kirjallista ja suullista taitoa, mikä osoitetaan todistuksella. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Palkka määräytyy KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaisesti. Hakija voi esittää oman palkkatoiveensa. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava hammaslääkäri Marianne Andersson, puh. 040 488 5800 tai s-posti marianne.andersson@parainen.fi .

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi  kautta, työavain 134610.  Hakemuksen ja siihen liitettävät todistukset voi myös toimittaa sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi . Hakuaika päättyy 28.4.2017 klo 12:00.


                                                            * * *


Asuminen ja työskentely meren äärellä, saaristomaisemassa on monen unelma. Paraisten n. 15 500 asukkaan ainutlaatuinen saaristokaupunki käsittää suuren osan Saaristomeren alueesta ja sen tuhansista saarista ja luodoista. Turun kaupungin keskustaan on kuitenkin vain 25 km!

Paraisten kaupunki etsii vakituiseen virkaan TERVEYSKESKUSLÄÄKÄRIÄ, jonka tehtävänkuvaan kuuluu geriatrinen vastaanotto, laitoshoidon ja osin palvelutalojen lääkärin tehtäviä, sekä kotisairaanhoidon lääkärinä toimimista. Kyseessä on uusi virka. Virkaan soveltuva erikoislääkärin tutkinto kuten sisätautilääkärin, geriatrin tai yleislääketieteen erikoislääkärin tutkinto, katsotaan eduksi. Virka-ajan ulkopuolista päivystysvelvollisuutta ei ole.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys. Kielitaitovaatimuksena on suomen tai ruotsin kielen hyvä kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä toisen kotimaisen kielen taito. Työ alkaa sopimuksen mukaan. Valinta on ehdollinen, kunnes valittu on esittänyt hyväksyttävän lausunnon terveydentilastaan. Tutkinto- ja työtodistukset esitetään työhaastattelun yhteydessä. Virassa on neljän kuukauden koeaika. Vakituisen hakijan puuttuessa tehtävät voidaan täyttää määräaikaisella sijaisella.

Lisätietoja antavat ylilääkäri Katariina Korhonen, puh. 040 488 6090  tai s-posti katariina.korhonen@parainen.fi tai apulaisylilääkäri Kenneth Wilson puh 040 488 5547, kenneth.wilson@parainen.fi.  Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen Kuntarekry-järjestelmän kautta, työavain 134848. Paikkaa voi hakea myös toimittamalla hakemuksen ansioluetteloineen viimeistään 05.05.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen. Kuoreen merkintä terveyskeskuslääkärin virka.


                                                             * * *             


                                                              

Paraisten kaupunki jatkaa seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteisen toimen hakuaikaa:

LÄHIHOITAJA (50 %) vanhustenhuoltoon, Päivätoiminta/Aurinkoinen/Parainen. Vakituinen työsuhde

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti. Aiemmalla hakukerralla jätetyt hakemukset otetaan huomioon.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 129560. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 2.5.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa Janina Dahla, puh. 040 488 6055


                                                                  * * *
Paraisten kaupungin sosiaali- ja terveysosaston sosiaalipalveluyksikössä julistetaan haettavaksi aikuissosiaalityön SOSIAALIOHJAAJAN vakituinen työsuhde 1.6.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Haemme sosiaaliohjaajaa aikuissosiaalityöhön perustettuun uuteen työsuhteeseen.  Työtehtäviin kuuluu pääasiassa aikuisten yksilökohtainen sosiaaliohjaus, asumisneuvonta sekä työvalmennus. Tarvittaessa työtehtäviin voi sisältyä myös harkinnanvaraisten toimeentulotukipäätösten tekeminen. Työtehtäviin kuuluu myös joiltakin osin uuden sosiaalihuoltolain mukaiset palvelutarpeen arvioinnit.  

Aikuissosiaalityön tiimissä on kokeneita, pitkään kaupungin palveluksessa olleita työntekijöitä. Tiimiin kuuluvat vastaava sosiaalityöntekijä, sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaaja, työllistämiskoordinaattori, etuuskäsittelijä, päihdetyöntekijä, pakolaisohjaaja ja sosiaalipalvelun yksikköpäällikkö. 

Kelpoisuusvaatimus: Sosiaalihuollon ammattihenkilöstä annetun lain (817/2015) mukainen pätevyys. Kielitaitovaatimuksena on yhden kotimaisen kielen hyvä ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Työntekijän henkilökohtaista kehitystä tuetaan työnohjauksella, koulutuksilla ja mahdollisuudella harjoitella kielitaitoa elävässä kaksikielisessä ympäristössä. Tarvittaessa työnantaja tukee kieliopintoja.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Kielitaito osoitetaan todistuksilla. Työsuhteessa sovelletaan neljän kuukauden koeaikaa.  Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan. Tehtävän hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.  Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Tarkempia tietoja antaa vs. sosiaalipalvelun yksikköpäällikkö Karin Högnäs, puh. 02 458 5700, sähköposti karin.hognas@parainen.fi viikon 15 ja viikon 17 aikana.  

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi kautta, työnumero 135174. Hakemuksen ja siihen liitettävät todistukset voi myös toimittaa sosiaali- ja terveysosastolle osoitteeseen Paraisten kaupunki, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi  Hakuaika päättyy 26.4.2017 klo 12.00.


                                                                    * * *
Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavat sosiaali- ja terveydenhuollon sijaisuudet:

LÄHIHOITAJIA vanhustenhuoltoon, kotipalvelu/Parainen. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.
Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.
Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


Lisätietoja antavat

Maarit Silván             puh. 050 596 2615 tai

Eeva Suominen       puh. 044 358 5840 


                                                                  * * *


Paraisten kaupungin sosiaalipalveluyksikkö hakee tukihenkilöitä nuorille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö ohjaa, kannustaa ja toimii nuoren ystävänä ja seurana erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa kuten esimerkiksi elokuvissa, uimahallissa, konserteissa, kaupungilla yms.

Kaupungin sosiaalipalveluyksikkö tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen. Tuntimäärä on tarpeen mukaan enintään 10 tuntia/kuukausi. Tukihenkilön tulee olla tuettavan perheen ulkopuolinen henkilö, joka sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tukihenkilö ja tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tarkemmin tapaamisten sisällöstä. Alaikäisen kanssa toimivan tukihenkilön tulee esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta. Tukihenkilön itse tulee olla vähintään 16-vuotias.

Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 30 €/kk. 

Tarkempia tietoja antaa sosiaalityöntekijä Raakel Sjöroos, puh. 044-358 5976 tai raakel.sjoroos@parainen.fi

                                                             * * * * *         

                                           

Paraisten kaupunki tarvitsee VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin.


SAIRAANHOITAJA

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127218.

LÄHIHOITAJA

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi työavain 127237.


HOITOAPULAINEN, PARAINEN

Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127242. 


LAITOSAPULAINEN, PARAINEN

Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127244 . 


Yhteyshenkilöt: 

Hoitotyön johtaja Ann-Helen Saarinen / terveyskeskus Parainen 040 820 9658

vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist/ lääkärivastaanotto 040 488 5503
osastonhoitaja Marika Cederlöf / Malmkulla 040 488 5843
osastonhoitaja Ann-Christin Elmvik / vuodeosasto 040 488 5524
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö 040 488 5590

vanhustyön ohjaaja Ramona Pettersson/Sateenkaari Korppoo 040 458 0400
vanhustyön ohjaaja Kerstin Savolainen / Grannas, Nauvo 040 488 5589
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
vastaava sairaanhoitaja Carola Lundqvist  / kotisairaanhoito, Parainen 040 488 5566
vastaava ohjaaja Mervi Kurvinen / kotipalvelu, Parainen 050 596 2615
vastaava ohjaaja Eeva Suominen / kotipalvelu, Parainen 044 358 5840
palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg /palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
muistikoordinaattori Janina Dahla / vanhusten päivätoiminta 040 488 6055

vanhustyönjohtaja Gun Sirén 02 4585700 puhelinaika ma-pe klo 8.15-9.00

tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta.

Hakemus voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


 
Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun