Mene sisältöön


Avoimia työpaikkoja

19.5.2017


Saaristokaupunki etsii uusia työntekijöitä!

Paraisten kaupunki on ainutlaatuinen, noin 15 500 asukkaan saaristokaupunki Saaristomeren länsiosassa. Kaupungin keskusta on silti lähellä suuria kaupunkeja, Turkuun on 23 km, Helsinkiin 173 km ja Tampereelle 180 km. Parainen on kaksikielinen paikkakunta, jonka enemmistökielenä on ruotsi.

Kaupungissa on viranhaltijoista ja työntekijöistä koostuva henkilöstö, joka huolehtii palveluiden tuottamisesta ja päivittäishallinnosta. Paraisten kaupunki on merkittävä työnantaja; kaupungissa on työntekijöitä kaikkiaan noin 1 000.

Paraisten kaupungin avoimista työpaikoista tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla ja paikallisissa sanomalehdissä (Turun Sanomat ja Åbo Underrättelser). Tietoa työpaikoista saa myös Työministeriön verkkosivuilta (www.mol.fi) ja työvoimatoimistosta.  


Palvelutoiminnot:

purjehdus_.jpg

KIINTEISTÖNHOITAJA


Palvelutoiminnot julistaa haettavaksi kiinteistönhoitajan määräaikaisen työsopimussuhteen kokopäiväisenä Paraisten kunta-alueelle ajaksi 1.8.2017–31.7.2019. Määräaikaisen työsopimuksen päätyttyä on mahdollista, että työtehtävät jatkuvat.


Työtehtäviin sisältyvät:

  • kiinteistöjen kunnossapitoon, ylläpitoon ja kiinteistönhoitoon liittyvät tehtävät
  • kiinteistöjen teknisten varusteiden ja laitteiden ylläpidon ja huollon seuranta
  • kaupungin kiinteistöjen kunnossapito, ylläpito ja kiinteistönhoito.


Kelpoisuusehdot:

  • riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito
  • kokemus kiinteistöjen kunnossapito-, kiinteistönhoito- tai ylläpitotehtävistä
  • riittävät atk-taidot kiinteistöautomatiikan hallintaan
  • vähintään B-luokan ajokortti.


Lisäksi arvostamme:

  • LVIS-tekniikan perustietojen hallintaa
  • yhteistyökykyä ja joustavuutta
  • kiinteistöalan koulutusta ja sähköasennustaitoja.


Työhön kuuluu päivystyksiä normaalin työajan ulkopuolella.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti. Tehtävään valittavan on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen tehtävässä aloittamista.

Tiedustelut ja lisätiedot tehtävästä: kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl, puh. 0400 451 424, seppo.pihl@parainen.fi, tai tekninen isännöitsijä Jari Salminen, puh040 759 9045, jari.salminen@parainen.fi.

Hakemukset työ- ja opiskelutodistuksineen lähetetään 31.5.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: Paraisten kaupunki, Palvelutoiminnot, Rantatie 28, 21600 Parainen. Kuoreen merkintä ”Kiinteistönhoitaja”. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.


 Suomenkielinen koulutus:

purjehdus_.jpgParaisten kaupungin suomenkielisessä koulutoimessa julistetaan haettavaksi


Tuntiopettaja, opetettavina aineina matematiikka, fysiikka, kemia, biologia ja maantieto (16h/viikko) ajalle 10.8.–31.12.2017, sijoituspaikkana Ulkosaariston koulu, Korppoo (luokat 5-9).


Lisätietoja antaa rehtori Vesa Vuoristo, 040 5295 645.

Hakemus lähetetään osoitteeseen Paraisten kaupunki, Suomenkielinen koulutus, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostilla osoitteeseen opetus@parainen.fi 5.6.2017 klo 12.00 mennessä. Hakemukseen tulee liittää virkakelpoisuutta osoittavat todistusjäljennökset. Hakemuksia ei palauteta. Tehtävään valitun on ennen valinnan vahvistamista toimitettava lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa saatuaan tiedon valinnasta.


 

Kulttuuriyksikkö:

pyora_kori_rgb.jpg


VAPAA-AIKAOHJAAJA kulttuuriyksikköön ajaksi 1.8.2017–30.6.2018

Pääasiallisena työtehtävänä on toiminta Paraisten nuorisotalolla sekä yleinen nuorisotyö Paraisten kunnanosassa muun muassa nuorten osallisuutta koskevien asioiden parissa. Vapaa-aikaohjaaja osallistuu myös muuhun lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan kunnan muissa osissa. Työ sisältää sekä ilta- että viikonlopputöitä. Ajokortti ja auton käyttömahdollisuus luetaan ansioksi.

Nuorisotyön tutkinto ja kokemus nuorisotyöstä luetaan ansioksi. Työssä tarvitaan myös ruotsin ja suomen kielen hyvää suullista taitoa.

Tehtävään valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote ennen työsuhteessa aloittamista.

Lisätietoja antaa kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601, tai vapaa-aikasihteeri Tove Dahlén, puh. 040 562 1825.

Hakemukset osoitetaan Paraisten kaupungin sivistysosaston kulttuuriyksikölle ja lähetetään 2.6.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi.


                                                                * * *


VAPAA-AIKAOHJAAJA kulttuuriyksikköön 1.8.2017 alkaen toistaiseksi

Pääasiallisena työtehtävänä on toiminta Nauvon nuorisotalolla sekä yleinen nuorisotyö Nauvon kunnanosassa muun muassa nuorten osallisuutta koskevien asioiden parissa. Vapaa-aikaohjaaja osallistuu myös muuhun lapsille ja nuorille suunnattuun toimintaan kunnan muissa osissa. Työ sisältää sekä ilta- että viikonlopputöitä. Ajokortti ja auton käyttömahdollisuus luetaan ansioksi.

Nuorisotyön tutkinto tai kokemus nuorisotyöstä luetaan ansioksi. Työssä tarvitaan myös ruotsin ja suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävään valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote ennen työsuhteessa aloittamista.

Lisätietoja antaa kulttuuripäällikkö Ann-Sofie Isaksson, puh. 050 596 2601, tai vapaa-aikasihteeri Tove Dahlén, puh. 040 562 1825.

Hakemukset osoitetaan Paraisten kaupungin sivistysosaston kulttuuriyksikölle ja lähetetään 2.6.2017 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen kulttuuri@parainen.fi.


 


Päivähoitoyksikkö:

barn,pargas.jpg


Jatkuva rekrytointi lyhytaikaisiin sijaisuuksiin päivähoitoyksikössä.

Lähetä avoin hakemus osoitteeseen opetus@parainen.fi tai Paraisten kaupunki, päivähoitoyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen.

                                                              

                                                             * * *


                2. Avustaja (suomenkielinen) päivähoitoyksikköön 1.8.2017 toistaiseksi

Kelpoisuusehdot sosiaalihuollon kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaiset. Palkkaus ja työaika KVTES:n mukaiset, koeaika neljä kuukautta. Tehtävään valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote.

Haemme tehtävään henkilöä, joka ovat positiivinen, kehittämissuuntautunut ja hyvä tiimityöntekijä.

Lisätietoja antaa päivähoidon päällikkö Pia Hotanen, puh. 044 358 5985 tai pia.hotanen@parainen.fi.

Hakemus toimitetaan osoitteeseen Paraisten kaupunki, päivähoitoyksikkö, Rantatie 28, 21600 Parainen, tai sähköpostitse osoitteeseen opetus@parainen.fi 31.5.2017 klo 12.00 mennessä. Haastattelut pidetään 5.6.2017. Merkitse hakemukseen tehtävänumero 2.


                                       

 

      

       

Ruokapalvelut:

etukuva21.jpgParaisten kaupungin ruokapalvelu tarvitsee VUOSILOMA- JA SAIRAUSLOMASIJAISIA ruokapalvelutyöntekijän ja kokin tehtäviin.


Kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä, hygieniapassi. Eduksi katsotaan ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen taito.

Tehtävä edellyttää aitoa kiinnostusta keittiötyöskentelyyn, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.

Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Tiedustelut:

ruokapalvelupäällikkö Niina Isberg / Paraisten kaupunki, niina.isberg@parainen.fi

ruokapalveluesimies sij. Eva Bergman / Paraisten keskuskeittiö 040 488 5600
ruokapalveluesimies Marika Andersson / Malmkullan keittiö, 040 488 6030
ruokapalveluesimies Gunnel Malm / Nauvon alue, 040 488 5603
ruokapalveluesimies Gunilla Gustafsson / Korppoon alue, 040 488 6029
ruokapalveluesimies Maria Dahlqvist / Houtskarin ja Iniön alueet, 044 358 5977

 


Sosiaali- ja terveydenhuolto:


puhalluspoika_rgb.jpg
                                                             


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

SAIRAANHOITAJA Houtskarin vanhustenhuoltoon, Parainen.  Vakituinen työsuhde.

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista. Työsuhteessa on neljän kuukauden koeaika.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivuston kautta, työnumero 140783. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 05.06.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa  vanhustyönohjaaja Annika Brunnsberg, puh. 040 488 5566


                                                        * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon sijaisuuden:

SAIRAANHOITAJAN sijaisuus Korppoon vanhustenhuoltoon ajalle 1.8.-31.12.2017, mahdollisuus jatkoon.

Sairaanhoitajan kelpoisuusehdot: Sairaanhoitajan tutkinto ja hyvä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta työnumero 140788. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai

sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 05.06.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa vanhustyönohjaaja Ramona Pettersson, puh. 040 485 0400


                                                         * * *


Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi LÄHIHOITAJAN toimen 17.07.2017 lähtien tai sopimuksen mukaan Malmkullan vuodeosastolla.

Tehtävän kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aktivoivaa työotetta, stressinsietokykyä ja aitoa kiinnostusta vanhusten kanssa työskentelyyn.. Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta työnumero 140815  07.06. 2017 mennessä.

Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten kaupunki, Sosiaali - ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi

Tiedustelut, osastonhoitajan sijainen Sari Gustafsson 040 488 5843


                                                           * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJA vanhustenhuoltoon, kotihoito/Parainen. Vakituinen työsuhde.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 140815. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 05.06.2017 klo 12:00.

Lisätietoja antaa vastaava ohjaaja Maarit Silván, puh. 050 596 2615


                                                              * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

 LÄHIHOITAJA vanhustenhuoltoon, Turvapalvelu/Parainen. Vakituinen työsuhde.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Työntekijän on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen työsuhteen aloittamista.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 140812. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 05.06.2017 klo 12:00.

Lisätietoja antaa palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg, puh. 0400 202 848


                                                              * * *


Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon työsopimussuhteen:

LÄHIHOITAJAN vanhustenhuoltoon, Aftonro/Iniö. Työsuhde ajalle 12.6.-31.12.2017.

Lähihoitajan kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkka määräytyy KVTES:n mukaisesti.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 140842. Hakemuksen voi tarvittavine todistuksineen toimittaa myös osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi viimeistään 05.06.2017 klo 12.00.

Lisätietoja antaa Annika Brunnsberg      puh. 040 488 5590


                                                             * * *


Paraisten kaupungin terveydenhuoltoyksikkö julistaa haettavaksi LAITOSAPULAISEN toimen 17.07.2017 lähtien tai sopimuksen mukaan Malmkullan vuodeosastolla.

Tehtävän kelpoisuusehtona on laitosapulaisen tutkinto. Tehtävä edellyttää huolellisuutta ja aitoa kiinnostusta vanhusten kanssa työskentelyyn. Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

Valitun tulee ennen tehtävässä aloittamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti sivuston www.kuntarekry.fi  -sivujen kautta työavain 140828.

Hakemukset ja tarvittavat todistukset voi myös toimittaa osoitteeseen Paraisten kaupunki, Sosiaali - ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sähköpostitse osoitteeseen sosiaalikeskus@parainen.fi 07.06. 2017 mennessä

Tiedustelut, v.t. osastonhoitaja Sari Gustafsson 040 488 5843


                                                             * * *

                                                             

Paraisten kaupunki julistaa haettavaksi seuraavan sosiaali- ja terveydenhuollon sijaisuuden:

LÄHIHOITAJIA vanhustenhuoltoon, kotipalvelu/Parainen. Jatkuva rekrytointi lyhyt- ja pitkäaikaisiin (keikkatyö ja muut sijaisuudet) lähihoitajan sijaisuuksiin.

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Myös alan opiskelijat ja muut terveydenhuollon ammattilaiset voivat hakeutua sijaisuuksiin.

Toivomme sinulta reipasta ja toimeen tarttuvaa otetta. Kotihoidossa ajokortti on välttämätön.
Tarjoamme monipuolisia työtehtäviä kilpailukykyisellä palkalla ajanmukaisessa toimintaympäristössä.
Rekisteröidy sijaisrekisteriimme täyttämällä hakemus oheisen linkin (hae työpaikkaa) kautta. Otamme sinuun yhteyttä ja sovimme haastatteluajan.
Tullessasi haastatteluun ota mukaan henkilötodistus sekä alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset. Opiskelijoita pyydämme ottamaan mukaan opintorekisteriotteen.

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti www.kuntarekry.fi-sivujen kautta, työnumero 134087. Hakemuksen tarvittavine todistuksineen voi myöskin toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


Lisätietoja antavat

Maarit Silván             puh. 050 596 2615 tai

Eeva Suominen       puh. 044 358 5840 


                                                                  * * *


Paraisten kaupungin sosiaalipalveluyksikkö hakee tukihenkilöitä nuorille, joilla on vammasta tai sairaudesta johtuvia erityistarpeita. Tukihenkilö ohjaa, kannustaa ja toimii nuoren ystävänä ja seurana erilaisissa vapaa-ajan toiminnoissa kuten esimerkiksi elokuvissa, uimahallissa, konserteissa, kaupungilla yms.

Kaupungin sosiaalipalveluyksikkö tekee tukihenkilön kanssa määräaikaisen toimeksiantosopimuksen. Tuntimäärä on tarpeen mukaan enintään 10 tuntia/kuukausi. Tukihenkilön tulee olla tuettavan perheen ulkopuolinen henkilö, joka sitoutuu yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tukihenkilö ja tuettava/tuettavan huoltaja sopivat yhdessä tarkemmin tapaamisten sisällöstä. Alaikäisen kanssa toimivan tukihenkilön tulee esittää rikosrekisteriote ennen toiminnan aloitusta. Tukihenkilön itse tulee olla vähintään 16-vuotias.

Palkkio on 10 €/tunti. Kulukorvausta maksetaan enintään 30 €/kk. 

Tarkempia tietoja antaa sosiaaliohjaaja Nora Johansson, puh. 040-488 5949 tai nora.johansson@parainen.fi

                                                             * * * * *         

                                           

Paraisten kaupunki tarvitsee VUOSILOMA- JA TYÖVAPAASIJAISIA  terveydenhuollon ja vanhustenhuollon kaikkiin ammattiryhmiin.


SAIRAANHOITAJA

Tehtävän kelpoisuusehtona on sairaanhoitajan tutkinto. Tehtävä edellyttää aloitekykyä, aitoa kiinnostusta työskentelyyn potilaiden kanssa, stressinsietokykyä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä yhteistyökykyä.  Kielitaitovaatimuksena on riittävä ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy virkaehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127218.

LÄHIHOITAJA

Lähihoitajien kelpoisuusehdot: Lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto sekä ruotsin ja suomen kielen riittävä suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi työavain 127237.


HOITOAPULAINEN, PARAINEN

Hoitoapulaisen kelpoisuusehdot: Soveltuva koulutus tai pitkä kokemus työstä. Kielitaitovaatimuksena on riittävän ruotsin ja suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127242. 


LAITOSAPULAINEN, PARAINEN

Pätevyysvaatimuksena on alan koulutus tai pitkäaikainen kokemus sekä riittävä ruotsin ja suomen kielen taito. Palkkaus määräytyy työehtosopimuksen mukaisesti.

www.kuntarekry.fi  työavain 127244 . 


Yhteyshenkilöt: 

Hoitotyön johtaja Ann-Helen Saarinen / terveyskeskus Parainen 040 820 9658

vastaava sairaanhoitaja Janette Sundqvist/ lääkärivastaanotto 040 488 5503
osastonhoitaja Marika Cederlöf / Malmkulla 040 488 5843
osastonhoitaja Ann-Christin Elmvik / vuodeosasto 040 488 5524
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg/ Aftonro, Iniö 040 488 5590

vanhustyön ohjaaja Ramona Pettersson/Sateenkaari Korppoo 040 458 0400
vanhustyön ohjaaja Kerstin Savolainen / Grannas, Nauvo 040 488 5589
vanhustyön ohjaaja Annika Brunnsberg / Fridhem, Houtskari 040 488 5590
vastaava sairaanhoitaja Carola Lundqvist  / kotisairaanhoito, Parainen 040 488 5566
vastaava ohjaaja Mervi Kurvinen / kotipalvelu, Parainen 050 596 2615
vastaava ohjaaja Eeva Suominen / kotipalvelu, Parainen 044 358 5840
palveluasumisen ohjaaja Carina Willberg /palveluasuminen, Parainen 040 020 2848
muistikoordinaattori Janina Dahla / vanhusten päivätoiminta 040 488 6055

vanhustyönjohtaja Gun Sirén 02 4585700 puhelinaika ma-pe klo 8.15-9.00

tai sähköpostilla etunimi.sukunimi(at)parainen.fi

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisesti kuntarekry.fi -sivujen kautta.

Hakemus voi myöskin tarvittavine todistuksineen toimittaa osoitteeseen: Paraisten kaupunki, sosiaali- ja terveysosasto, Rantatie 28, 21600 Parainen tai sosiaalikeskus@parainen.fi


 
Tulosta
Jaa |
Sivun alkuun